Weronika Rafa

Studentka grafiki z Gdańska. Zajmuję się projektem LADACZNICA, dot. kobiecości i postaw seksistowskich. Jest to książka, wystawiana również w formie plakatów.

www.ladacznica.com

PROJEKT

LADACZNICA to książka, która powstała jako projekt semestralny w pracowni Liternictwa i Typografii w Gdańskiej ASP. Treść zainspi-rowały wykłady Męskość i Kobiecość w Per-spektywie Międzykulturowej, na Uniwersytecie Gdańskim. Projekt wyjaśnia teorię ambiwalentnego seksizmu oraz porusza problematykę stereotypów i dyskryminacji. 

Książkę otwiera się z dwóch stron. Część biała dotyczy historycznego znaczenia kobiecości oraz przedstawia krzywdzący podział na madonny i ladacznice. Część czarna opisuje wpływ stereotypów na współczesne myślenie o kobie-cości oraz dotyka tematów przemocy rodzajowej.

AUTORKA

Nazywam się Weronika Rafa. Urodziłam się w 1989r. w Gdańsku, gdzie w 2008r. otrzymałam dyplom Matury Międzynarodowej w Liceum nr III im. Boheterów Westerplatte. 

Obecnie jestem studentką grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studiowałam też psychologię na Uniwersytecie Gdańskim, jako specjalizację wybierając dział psychologii międzykulturowej i rodzaju. W 2012 roku zrezygnowałam z tego kierunku, aby w całości poświęcić się projektowaniu. Po tej decyzji powstała LADACZNICA. 

LADACZNICA

to dziecko designu i psychologii. Powstała jako zadanie semestralne w Pracowni Liternictwa i Typografii w Gdańskiej ASP, po czym rozwinęła się jako seria wystaw oraz projekt książki. 

LADACZNICA dotyczy zagadnień psychologii rodzajowej, znaczenia kobiecości oraz wpływu stereotypów płciowych w społeczeństwie. Inspiracją dla dzieła była m.in. Teoria Ambiwalentnego Seksizmu. Tytuł odnosi się do etykietki kobiety, która wykazuje cechy niestereotypowe dla swojej płci – jest ambitna, sprawcza i posiada chęć rywalizacji. Takie osoby często podlegają Efektowi Odwetu, a więc mogą być odbierane negatywnie.

Jeżeli chodzi o design, LADACZNICA jest pełna dwuznaczności i skrajności. Minimalistyczny layout oraz 2 dominujące kolory (czerń i biel) podkreślają dualizm i ograniczenia myślenia stereotypowego. Odbiór wielu stron zależy od czytającego i tego, co on/ona chcą tam zobaczyć. Kontrast znaczeniowy podkreślony jest w layoucie stron, kompozycji tekstu oraz manipulacji na poszczególnych słowach.