Projekt

„ART-EKO” jest realizowany przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA oraz Kolonię Artystów. Nazwa projektu fonetycznie odwołuje się do pojęcia „Art déco” rozumianego jako stylu nowoczesnego projektowania, tworzenia z myślą o funkcji i wpływie przedmiotu na fizyczne i społeczne otoczenie człowieka. Ten styl w sztuce podejmuje próbę połączenia tradycji i nowoczesności z optymizmem, uszlachetniając to co jest powszechnie wytwarzane. W tym rozumieniu projekt odpowiada na potrzebę eklektycznego - kompleksowego działania społecznego w obszarze rewitalizowanym Dolne Miasto, realizacji szerokich oddziaływań społecznych o charakterze artystycznym i rekreacyjnym.Wykorzystuje potencjał współpracy między instytucjonalnej wśród dwóch ważnych organizacji pozarządowych działających w przestrzeni tej dzielnicy i jest połączaniem ich zasobów w działaniach na rzecz mieszkańców rewitalizowanego Dolnego Miasta w Gdańsku.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną wielozakresowe działania artystyczne, podczas warsztatów INTERDYSCYPLINARNYCH i MULTIMEDIALNYCH (Kolonia Artystów) oraz rekreacyjnych wspierających wrażliwe podejście do ekologii podczas spotkań dziecięcej grupy aktywistów i aktywistek EKO KIDS (Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA) oraz rekreacji rodzinnej EKO FAMILY (Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA) . Sztuka i ekologia (w tym racjonalne gospodarowanie budżetem, oszczędność mediów, zdrowe i oszczędne żywienie, wtórne wykorzystanie produktów i handmade) w projekcie są połączone ze sobą stroną internetową, gdzie publikowane są działania, aby podobnie jak w Art déco tradycja i nowoczesność, wsparta sztuką, mogła pozytywnie wpłynąć na lokalną społeczną tkankę dzielnicy.

http://arteko.ovh/

WARSZTATY: INTER I MULTI

Warsztaty artystyczne – zaplanowanych jest 8 warsztatów interdyscyplinarnych, oraz 8 warsztatów multimedialnych. Każde spotkanie warsztatowe składa się z czterech części: Spotkania i zwiedzania aktualnych wystaw w Koloni Artystów i galeriach sztuki współczesnej Miasta Gdańska, podsumowanie każdego spotkania podczas wspólnego oglądania wykonanych fotografii każdego z uczestników, omówienie prac.

Warsztaty multimedialne:

Celem warsztatów multimedialnych jest stymulacja, wyobraźni i wrażliwości plastycznej i artystycznej dzieci i młodzieży. Podczas warsztatów nauczyć się można tworzyć własne, multimedialne historie, tematy i wykorzystywać sprzęty multimedialne. 

Adresatami spotkań warsztatowych są przede wszystkim dzieci i młodzież z dzielnicy. Projekt skierowany jest do osób indywidualnych jak również zorganizowanych grup szkolnych. Grupy nie maja charakteru stałego, są otwarte, rotacyjne.
Zajęcia prowadzi: Sylwester Gałuszka

WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE

Celem warsztatów interdyscyplinarnych jest stymulacja, wyobraźni i wrażliwości plastycznej i artystycznej dzieci i młodzieży. W trakcie zajęć uczestnicy poznają dzieła malarskie, rzeźbę i instalację, rozumiane jako artystyczną wypowiedź twórcy uwzględniającą różnorakie aspekty oddziaływania na widza, - nauczą się dostrzegać podobieństwa i różnice pod względem formy i treści dzieła sztuki na przykładach z historii sztuki, z uwypukleniem sztuki współczesnej, - poznają relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi technikami malarskimi ,a narzędziami pracy i możliwościami stosowania ich do uzyskania zamierzonego celu twórczego, - zobaczą jak kolor, efektów barwnych itp.

Adresatami spotkań warsztatowych są przede wszystkim dzieci i młodzież z dzielnicy. Projekt skierowany jest do osób indywidualnych jak również zorganizowanych grup szkolnych. Grupy nie maja charakteru stałego,  są otwarte, rotacyjne.
Zajęcia prowadzi: Mikołaj Robert Jurkowski 

Terminy warsztatów

12.03 / 19.03 / 09.04 / 16.04 / 7.05 / 28.05 / 11.06. / 25. 06
Warsztaty odbywają się w godzianch 14.00 - 19.00 

Zapisy: Mikołaj Robert Jurkowski | 530 080 530
Kolinia Artystów, ul. Dolna 4,Gdańsk Dolne Miasto 

PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007 – 2013.

Organizacja:
Kolonia Artystów, ul. Dolna 4
Fundacja Fosa, ul. Toruńska 8/4 

Projekt jest skierowany do Mieszkańców i Mieszkanek Dolnego Miasta z ulic: Chłodna, Dobra, Dolna, Fundacyjna, Jałmużnicza, Jaskółcza, Kamienna Grobla, Kieturakisa, Królikarnia, Kurza, Polna, Przesmyk, Przyokopowa, Radna, Reduta Dzik, Reduta Miś, Reduta Wilk, Reduta Wyskok, Sempołowskiej, Szczygła, Szuwary, Śluza, Ułańska, Wierzbowa, Wróbla, Zielona, Łąkowa nr: 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/38, 37/38, 39-44, 45, 46ac, 50, 51, 52, Toruńska nr: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32.