ARTour Dudziarska 2015

jest to długofalowy, cykliczny projekt warsztatów skierowany do dzieci i młodzieży żyjących na osiedlu przy ulicy Dudziarskiej w Warszawie. Ulica Dudziarska to trzy bloki wybudowane między torami kolejowymi. W sąsiedztwie: spalarnia śmieci, zakład karny dla kobiet, bocznica kolejowa i opuszczone ogródki działkowe. Jest to dzielnica szczególnie zaniedbana zarówno pod względem urbanistycznym, jak i społecznym.

Osoby te pochodzą ze środowiska zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Brak możliwości konstruktywnego zagospodarowania wolnego czasu przez dzieci i młodzież jest źródłem wielu dysfunkcji poznawczo – emocjonalnych i postaw antyspołecznych. Dodatkowy problem stanowi brak aktywności społecznej i dbałości mieszkańców o swoje otoczenie. Poprzez działalność kulturalną, skierowaną do członków społeczności lokalnej i przez nich współtworzoną, można dokonać dzieła integracji i aktywizacji jego przedstawicieli.

„ARTour” stanowi formę edukacyjną, która poprzez naukę i zabawę jest w stanie wpłynąć pozytywnie na życie w przestrzeni osiedla przy ulicy Dudziarskiej. Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości społecznej uczestników poprzez aktywne współistnienie w przestrzeni publicznej, jak również poprzez kreatywne podejście do środowiska miejskiego.

Warsztaty są prowadzone w przestrzeniach warszawskich instytucji kultury. Ukazane zostaną wydarzenia artystyczne, artyści oraz osoby, które ukształtowały strukturę kulturalną miasta. Będzie to swojego rodzaju podróż w czasie i przestrzeni, gdzie uczestnicy będą mogli poznać artystów i wydarzenia artystyczne, które nadały kształt i niepowtarzalne znaczenie w otaczającym nas obecnie świecie kultury w Warszawie. Pozwoli to na rozbudzenie zupełnie innego podejścia do własnego otoczenia i spojrzenia na współczesność. Dzieci i młodzież należy kształcić w kreatywności, pokazywać, że twórcze spojrzenie na rzeczywistość jest częstokroć więcej warte niż odtwórcza wiedza. Połączenie elementu multimedialnej kreacji z badaniem artystycznych czynników kształtujących tożsamość jest najwłaściwszym sposobem edukacji przyszłych świadomych i skupionych na wspólnym tworzeniu lokalnej wspólnoty obywateli, a zarazem elementem kompleksowej rewitalizacji.

Terminy warsztatów:

22.03.2015 ARTour 01
12.04.2015 ARTour 02
17.05.2015 ARTour 03
04.10.2015 ARTour 04
08.11.2015 ARTour 05
29.11.2015 ARTour 06
06.12.2015 ARTour 07

więcej: www.artourdudziarska.blogspot.com 

Dofinansowano

ARTour Dudziarska 2014 jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Organizator: Kolonia Artystów
Partner: Galeria Kordegarda 
Prowadzenie warsztatów: Mikołaj Robert Jurkowski, Sylwester Gałuszka
Koordynacja: Justyna Nowakowska