ANDROSZ /DUDA/ KALWAJTYS/ PASTUSZAK

16.08.2014 | g. 20.00
Pracownia działan performatywnych
Kolonia Artystów
ul. Dolna 4 | Gdańsk 

Zapraszamy na wieczór performance  w pracowni dzialan performatywnych w Kolonii Artystów. Działać będą między innymi Dorota Androsz  Anna Kalwajtys, Joanna Duda i Katarzyna Pastuszak, dla której wydarzenie to zamyka projekt 33_33_33 zaplanowany na okres 16.08.2013-16.08.2014.

Projekt 33_33_33 Katarzyny Pastuszak obejmował 33 performanse i akcje artystyczne zaplanowane na 365 dni - od urodzin do urodzin artystki, tj. od 16 sierpnia 2013 do 16 sierpnia 2014. Projekt  opierał się na dialogach z artystami, z którymi Pastuszak dotąd nie miała okazji współpracować i artystami, którzy towarzyszą jej od lat i z którymi stworzyła rodzaj dialektu ruchowego. Projekt 33_33_33 jest o powrotach, zwrotach, o zapętlonej nielinearności czasu i jego paradoksalnej regularności, o tym co zapisane na skórze, która dzień po dniu rodzi się i umiera, rodzi się i umiera. Projekt o pamiętaniu i zapominaniu.