Pusto // Pełno // Pela // Dyjewska

08.07.2016 godz. 19.00 - wernisaż
Kolonia Artystów / Dolne Miasto ul. Dolna 4
Wystawa czynna: 08-17.07.2016 po uprzednim umówieniu telefonicznym (505-391-891).


Przedmiotem badań malarskich obu artystek jest samotność w zbiorowości.
W obrazach Katarzyny Dyjewskiej człowiek jest tylko pretekstem. Fascynuje ją przestrzeń wyludniona, opuszczona. Zaistnienie na płótnach figury ludzkiej ma na celu podkreślenie absurdu pustki, która ją otacza. Bohaterem obrazów Dyjewskiej nie jest samotny człowiek na balkonie, 

kolejka ludzi pod domem opieki społecznej czy odwrócony do obserwatora Chrystus, lecz pustka wokół nich, cisza opuszczonych powierzchni. 

Magdalena Pela maluje masą, nadmiarem. Bada strukturę tłumu. Figury odbija, nawarstwia, multiplikuje w nieskończoność. Poprzez wielokrotne powtórzenia tworzy jednorodne, abstrakcyjne płaszczyzny. W powielonym tłumie społeczeństwa nadmiaru pojawia się pustka. Bo nie ma tu głównych bohaterów, punktu centralnego obrazu czy podziału na plan pierwszy i drugi. Tłum płynie chaotycznie a każda z jednostek zdaje się zmierzać w inną stronę. 

Artystki rozważają na temat trwałości relacji międzyludzkich ich ulotności, chwilowości, wyobcowania w ponowoczesnym społeczeństwie. Kontemplują nadmiar.

Dla Dyjewskiej i Peli ważny jest również sam proces powstawania dzieł. Dyjewska długo poszukuje ostatecznej, zamkniętej kompozycji. Pela wypowiedzi malarskie poszerza, w myśl malarskiej zasady „all-over” otwiera granice płócien. Tkając czy malując wielokrotnie powtarza te same czynności. Ważne jest dla niej poczucie mantrycznego działania. Próbuje zbadać relację człowieka, który sam dla siebie stanowi centrum, wszechświat i tłumu, który zabiera jednostce indywidualność. Dyjewska malując, mozolnie powtarza linie w równych odległościach. Porównuje takie działanie do mozołu pracy ludzkich rąk budujących ścianę. Jak artystka sama wspomina: „Zastanawia mnie wtedy również sens takiego działania w ujęciu kosmicznym. Wydaje mi się, że taki wysiłek, w sumie zbędny w skali galaktyk i czarnych dziur, jest świadectwem społeczeństwa”.

Magdalena Pela, ur. 1989r. w Gdańsku.
Ukończyła Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w 

Gdańsku w 2015r (dyplom w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego, aneks ze sztuki włókna pod kierunkiem prof. Aleksandra Widyńskiego). Absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (2008-2011r).

Katarzyna Dyjewska, ur. 1987r. w Gdyni.
2015 – dyplom magisterski pt. „Puste Miasto” na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zrealizowany pod kierunkiem Profesora Krzysztofa Wachowiaka (malarstwo) oraz Profesora Edwarda Tarkowskiego (aneks w Pracowni Technologii Malarstwa Ściennego). Dyplom otrzymał Wyróżnienie Rektorskie.

2014 – dyplom magisterski pt. „Wpływ rzemiosła artystycznego na kształtowanie architektury i detalu architektonicznego” na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej zrealizowany pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. arch. Jana Słyka. Projekt znalazł się na wystawie „Najciekawsze dyplomy WAPW 2014”,a także zakwalifikował się do warszawskiej wystawy „Plany na przyszłość”.