Chrs Galarreta - Electromagnetic and Acoustic Detritus

01.07.2017 godz. 20:00
Nowa Kolonia, Al. Grunwaldzka 51, Gdańsk.

Eksperymenty muzyczne bazujące na elektronicznych odpadkach i surowym wzmocnieniu electro-smogu.

Akceptując wymagania stawiane nam przez technologiczny rozwój i jego komercjalizację, zgadzamy się na bycie w pozycji zmutowanej istoty miejskiej. Żyjemy w świecie niedostrzegalnego pola elektromagnetycznego pochodzącego z naszych urządzeń elektronicznych. Zgadzamy się na ich obecność w naszym życiu i postrzegamy je jako normalne, mimo konsekwencji, które za pociągają. Electro-smog może być postrzegany jako forma zanieczyszczenia naszego współczesnego społeczeństwa. Recykling tych niewidocznych odpadów w celu stworzenia dźwięku może być akustyczną próbą psychologicznej samodestrukcji ale i nieodłączną zależnością między kreatywnością człowieka korzystającego z technologii. 

Chrs Galarreta (Lima, Peru) jest muzykiem, kompozytorem i artystą tworzącym instalacje, żyjącym między Francją, Holandią i Peru. W swoich projektach muzycznych wykorzystuje zepsute urządzenia elektryczne, ręcznie tworzone instrumenty audiowizualne, nagrania terenowe, systemy sprzężenia zwrotnego, indukowanie błędów oprogramowania i sprzętu muzycznego. Wyszukuje akustyczne właściwości ciał oraz przestrzeni i przenosi niezauważalne zjawiska fizyczne do wymiaru, który możemy usłyszeć. Tworzy wykorzystując pola elektromagnetyczne, nagrania podwodnych dźwięków i otoemisję akustycznej.

Koncert odbywa się w ramach projektu OPEN
Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk
Organizator: Kolonia Artystów

Bilety:
I pula 10 pln
II pula 20 pln

Patronat:
Glissando
Nowe idzie od morza
Konkubinat Kultury
Metropolitalna Karta do Kultury
eskaem.pl

 

//////////EN////////////////////

Physical sound experience based on the raw amplification of electro-smog and electronic trash. 

When we accept necessities generated by the technological progress and its commercialization, we are reasserting our mutant condition as urban beings. For example, we live surrounded by imperceptible electromagnetic fields coming from our communication technologies. We accept them as normal in our daily life, despite the consequences they generate on our physiologies. This electro-smog can be seen as pollution from our modern societies. Recycling this invisible waste to induce a sound experience, is an acoustic sample of the physiological self-destruction and dependence inherent to the technological production and the human creativity.

Chrs Galarreta (Lima, PE) is a musician, composer and installation artist living between France, The Netherlands and Peru. In his sound-based works he uses broken electrical appliances, hand-made audiovisual instruments, field streamings and -recordings, feedback systems, the induction of errors in the software-hardware, and musical instruments. He researches and highlights the acoustic qualities of bodies and spaces, and transduces imperceptible physical phenomena to an audible dimension –as electromagnetic fields, sub-aquatic sounds or otoacoustic emissions, among others.

Galarreta is very active in South- and Central America since 1995. He presented his different projects in South America, Central America, Europe and Eurasia at amongst others: Luis Miroquesada Garland gallery, Lima; Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Lima; Centre International d’Art et du Paysage, Île de Vassivière; DortYart, Dordrecht; TENT, Rotterdam; Institute de Sonology – Royal Conservatoire, The Hague; NCCA, Kaliningrad; WORM, Rotterdam; Qo2, Brussels; La Gaîté lyrique, Paris; Interpenetration Festival, Graz; Festival de Arte Sonoro Radar (now ‘Aural’), Mexico D.F.; Audio Art Festival, Krakow; Centro Cultural de España, Mexico-D.F.; Centro Cultural Conde Duque, Madrid; La Friche de Mai, Marseille; Festival Ecuatoriano de Música Contemporánea, Quito; and Festival Asimtria, Arequipa. He presented his lectures, sound walks and workshops ‘Electro-smog & Amplified Hearing’, ‘HiperOido: Invisible Sonic Debris and Continuity’, and ‘Electromagnetism: Attraction and Repulsion’ at amongst others: Poolloop Media Art Festival, Zurich; Academy of Fine Arts, Vienna; and University of Valparaiso, Valparaiso. In 2008 Galarreta won a first prize with his work ‘Amarus’ and was granted a residency at ‘Residencias Artísticas de Iberoamerica en el Centro Nacional de las Artes’, Mexico-D.F. (MX). In 2014 his feedback sound-light installation ‘Tupac Amarus’ was commissioned by Tsonami Festival, Valparaiso (CL). In 2017 Galarreta released the CD “Raw Field Recordings II : Electromagnetic Detritus” (label Aloardi, 2017), related to a composition that has been commissioned by documenta 14 radio ‘Every Time A Ear Di Soun’ (Athens-Kassel). It will be broadcasted worldwide by different radio stations between April and September 2017, as well as be part of the documenta 14 exhibition in Kassel, from June 2017 onwards.

Galarreta is founder and member of collective Aloardi –one of the first labels and independent platforms in South- and Central America since 1998, diffusing and producing experimental music, audiovisual art, sound interventions, internet radio broadcasts, acoustic research, an artist-in-residency, festivals, lectures, workshops and concerts (link portfolio). Aloardi celebrated their 10-years anniversary in 2008, organizing the third edition of the international festival of electronic and contemporary music CONTACTO, in the Cultural Centre of Spain –CCE, Lima. Galarreta co-curated the Aloardi Exchange Programme 2016, including amongst others the Aloardi Festival in WORM, Rotterdam (NL).

Tickets: 10 / 20 pln