Mateusz Bykowski | You see what you want to see

Otwarcie: 21|06|2013 godz. 19.00
Podczas wernisażu live act: Simon Fay (UK)
Wystawa czynna od 22.06.2013 do 30.07.2013
Zwiedzanie wystawy po uprzednim umówieniu się telefonicznym z Mateuszem 695 420 886.
Miejsce:  Kolonia Artystów ul. Dolna 4, Gdańsk, Dolne Miasto. 


Wystawa zrealizowana w ramach projektów: „DOM | Dolne Otwarte Miasto” i „Młodzi Dolnego Miasta”. Projekt MDM dofinansowano ze środków Miasta Gdańska. 

„Obierając jako punkt wyjścia zagadnienie, które poruszyłem w swojej pracy dyplomowej tj. zagadnie traumy i jej mechanizmów, postanowiłem mocniej zgłębić problem wyparcia, reminiscencji oraz nieświadomości. Opierając się na fotografii prasowej II połowy XX w tworzę kompozycje niemal unistyczne, w których na granicy widzialności majaczą wybrane motywy ikonosfery. Zależy mi na uzyskaniu efektu powidoku, ponieważ doskonale oddaje on mechanizmy wyparcia i reminiscencji. Chciałbym aby widz patrząc na obraz, którego treścią jest motyw negatywny, niepokojący doświadczył doznania estetycznego, a tym samym wprowadzić go w stan pustki i zagubienia. Swe działania silnie opieram na zasadzie działania koanu buddyjskiego, którego celem jest wytrącenie z torów logicznego myślenia - w tym przypadku apriorycznego postrzegania rzeczywistości."

Życiorys

„Urodziłem się w Więcborku 14 października 1987 roku. Tam ukończyłem w 2006 Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka. Krótko po zdaniu matury rozpocząłem roczny kurs w Towarzystwie Nowoczesnej Edukacji w Toruniu po czym z powodzeniem, w roku 2007 zdałem egzaminy wstępne na Wydział Malarstwa na ASP w Gdańsku. Po drugim roku studiów otrzymałem stypendium programu Socrates Erasmus i wyjechałem na semestr do Kunstuniversität Linz w Austrii gdzie szeroko zapoznałem się ze sztuką multimedialną. Po powrocie kontynuowałem studia w II Pracowni Malarstwa prof. Teresy Miszkin oraz pracowni specjalizacji Intermedia prof. Czerwonki. W tych pracowniach w roku 2012 wykonałem swoją realizację dyplomową zatytułowaną „Dobranoc, do widzenia, cześć, giniemy”, za który otrzymałem nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w konkursie Najlepsze Dyplomy ASP 2012. 

Obecnie, zainteresowany dalszymi poszukiwaniami artystycznymi, studiuję na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich na macierzystej uczelni. W swoich realizacjach poruszam temat percepcji i zniekształcenia informacji w kontekście historii najnowszej oraz mechanizmów poznania.”

Promo wideo

Simon Fay jest kompozytorem muzyki akustycznej i elektronicznej w różnych stylach i gatunkach - od rocka i jazzu , przez muzykę elektro-akustyczną po muzykę klasyczną. 

Ukończył studia podyplomowe , otrzymując wyróżnienie , na Sonic Arts Research Centre ( SARC )  w Belfaście , skupiając się na komponowaniu muzyki electro akustycznej pod nadzorem dr Erica Lyon. Wcześniej ukończył Waterford Institute of Technolgy , otrzymując dyplom z wyróżnieniem , gdzie specjalizował się w  kreatywnej technologii muzyki i komponowania  pod nadzorem Marka Graham i Dr Erica Sweeney.  Podczas nauki w Waterford Institute of Technolgy  studiował  także jazz gitarowy pod okiem Dylana Biblii, grał jednocześnie w wielu zespołach jazzowych, rockowych i elektronicznych ,dając liczne występy także jako gitarzysta solowy i artysta grający muzykę elektroniczną.

Simon pracuje obecnie nad swoim doktoratem na Uniwersytecie w Calgary pod nadzorem dr Davida Eagle. 

https://soundcloud.com/chubbylittlefatman/self-portrait-i-ii-iii#play
http://simonfay.wordpress.com

 

Młodzi Dolnego Miasta

Projekt „Młodzi Dolnego Miasto” to cykl indywidualnych wystaw, debiutów prezentujących młode pokolenie absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Projekt zakłada całkowite zaangażowanie młodego artysty w przygotowanie wystawy, począwszy od wieszania prac, na oprowadzaniu po ekspozycji skończywszy. Dzięki temu uczestnik będzie miał żywy kontakt z twórcą prac.  Podczas wernisaży zaplanowane są oprawy muzyczne, koncerty przygotowane przez zaproszonych artystów muzyków.

Prezentacje prac młodych artystów odbędą się w Kolonii Artystów przy ulicy Dolna 4, Dolne Miasto. Przestrzeń została pozyskana na Otwarte Pracownie i salę wystawienniczą w roku 2012 w ramach projektu „DOM | Dolne Otwarte Miasto”.

Jednym z założeń projektu Koloni Artystów jest szukanie, a następnie promowanie młodych talentów z Gdańska. Projekt pt. „Młodzi Dolnego Miasta” to kontynuacja projektu wystawienniczego pt.  "Młodzi Młodego Miasta" realizowanego w latach 2002 – 2004 w Kolonii Artystów na terenach postoczniowych Młodego Miasta. W projekcie udział brali: Anna Witkowska, Mariusz Waras, Jakub Pieleszek, Anna Reinert, Tomasz Kopcewicz. 

Projekt MDM dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.