Not enough can be already too much / Too much is the minimum

Sara Pankowska
"Not enough can be already too much / Too much is the minimum"

Wystawa czynna w dniach 09-31.07.2021 / godz. 12:00 – 22:00
Otwarcie: 09.07.2021 godz. 19:00
Miejsce: Kolonia / Aleja Grunwaldzka 51 / Gdańsk

Otchłań bezdennego pragnienia unicestwia w sobie każdy nadmiar, mimo że kompetencją zarządzania pragnieniem jest także doskonale wyuczona umiejętność czerpania satysfakcji z mikroelementów, fragmentów, niepełności, wobec których domaganie się całości byłoby postawą roszczeniową. W kontekście do fizycznie istniejących obiektów fragmentaryzacja pozwala na znoszenie czy też czasowe zawieszanie ich autoreferencyjności, zwalniając miejsce w polu znaczeniowym. Gdy odległość między elementami wcześniej ściśle do siebie przylegającymi dochodzi do setek kilometrów, nazywanie owego układu wciąż kompozycją, ignorując nasuwające się pytania o jej granice, jest już wyłącznie kwestią dobrej woli. Jednak dążenie do otwartej formy, które ma miejsce w „końcowych” fazach (rozbiórka przedmiotu na części po zepsuciu się niektórych lub elementów) jest tak naprawdę echem rezonującym od „początku” (części przed montażem w całość, w teraźniejszości opowiadające o przyszłości, jaka ich czeka). Samochód jest szczególnym przykładem mechanizmu funkcjonowania materii, który dotyczy przedmiotów przeróżnych, jednak jaki inny fetysz materialny zdecydowanie zawiera w sobie lśniące zapewnienie o możliwości ludzkiej śmierci lub obrażeń jako potencjalną konsekwencję obcowania z przedmiotem pożądania? Ostatecznie, śmierć jest doskonałą formą redystrybucji materii, gładko poddającą się kapitalizacji.

______________________________________________________________________________

Sara Pankowska - ur. 1999, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

Wystawy indywidualne:
Nikt nie wyjdzie /taki/ sam, Kolonia Artystów 2019 

Wystawy zbiorowe:
This is the Men’s World, Kolonia Artystów 2019,
Otwarte Pracownie Artystyczne OPA#01, Kolonia Artystów Dolne Miasto, 2021 

______________________________________________________________________________

Wystawa realizowana w ramach projektu pt. OPEN.

Projekt OPEN to kontynuacja innowacyjnego projektu otwartych narracji artystycznych, który oparty jest na działaniach z zakresu sztuk wizualnych i dźwiękowych, nastawiony na prezentację aktualnych zjawisk w sztuce współczesnej.

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska
Identyfikacja graficzna: Anna Witkowska
Kurator: Sylwester Gałuszka
Organizator: Kolonia Artystów
Patronat medialny: Notes na 6 tygodni / Nowe idzie od morza / Glissando / Metropolitarna Karta Do Kultury