Otwarty nabór na rezydencje w Gdańsku

W ramach projektu MIESZKAŃCY, Kolonia Artsyów otwiera program rezydencji artystycznych. Na rezydencję artystyczną zapraszamy artystów spoza Gdańska. 

Miejsce: Kolonia Artystów / Dolne Miasto. ul. Dolna 4.
Terminy rezydencji: 1.07 – 30.07.2017 / 1.08 – 30.08.2017 / 1.09 – 30.09.2017. 

Specyfikacja pracy artysty podczas miesięcznego okresu będzie wynikała z badań wizji lokalnej w dzielnicy Dolne Miasto. Zapewniamy przestrzeń do pracy (pracownia) oraz budżet na realizację pracy w kwocie 1000 pln.

Aplikacje / zgłoszenia (bio + portfolio) można przesyłać do końca 30.06.2017 godz. 18.00 na adres: kolonia.artystow@gmail.com

Celem Rezydencji w oparciu o współpracę partnerów lokalnych i zagranicznych, jest stworzenie międzynarodowej platformy, która umożliwi artystom, kuratorom, animatorom, menedżerom, organizacjom i instytucjom współdziałanie oraz wymianę doświadczeń, praktyk, pomysłów i wiedzy. Program rezydencji artystycznych w ramach projektu MIESZKAŃCY ma również służyć promocji artystów, wesprzeć ich rozwój i mobilność, a także ułatwić tworzenie więzi kulturalnych ponad granicami.

 

Celem REZYDENCJI jest:

- pobyt artysty z kraju lub zagranicy w przestrzeni pracowni na Dolnym Mieście,

- zapoznanie się artysty z lokalnymi twórcami oraz lokalną społecznością,

- stworzenie pracy, dzieła, akcji, warsztatów przez artystę rezydenta z lokalną społecznością, 

- znalezienie wspólnego języka między artystą, a mieszkańcem podczas procesu twórczego,

- obecność sztuki w przestrzeni Dolnego Miasta.

Wszystkie działania mają spowodować powstanie nowych relacji między mieszkańcami, a otaczającą ich przestrzenią opartą na więzi między artystą a dziełem sztuki. Mają też „wytrącić” uczestników projektu – zarówno obserwatorów jak i wykonawców – z ich codzienności i pozwolić na odkrycie nowych możliwości percepcji otaczającego ich i kreowanego przez nich świata.

Rezydencje odbywają się w ramach porjektu MIESZKAŃCY.
Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk
Organizator: Kolonia Artystów