Opowiadacze Historii i Kolonia Artystów

wspólnie ze społecznością lokalną Dolnego Miasta oraz zaprzyjaźnionymi organizacjami i instytucjami, pragną podjąć wyzwanie odczarowania i odkrycia na nowo południowo-zachodniej części wspomnianej dzielnicy. W ramach projektu „Poznajmy swoją ulicę: Zielona Zielona” chcemy rozpocząć cykliczne, coroczne i zróżnicowane działania o charakterze kulturalno-społecznym, osadzone na pomyśle organizacji święta wybranej ulicy, co zapewni długofalowość projektu. Pragniemy zachęcić jak największą grupę osób do podjęcia współpracy i wspólnej zabawy w celu zmiany wizerunku wydawałoby się szarej oraz pozbawionej wyraźnego charakteru przestrzeni, w której żyjemy, a także dalszej budowy kapitału społecznego dzielnicy. W tym roku nasze zainteresowanie skupi się wokół ulicy Zielonej. Poprzez odwołanie się do historii i żywej pamięci mieszkańców ulicy i jej okolic chcemy wprowadzić w przestrzeń publiczną zieleń, a z nią nowe życie. Co powiecie Państwo na kwiaty w oknach i przed domami, instalacje artystyczne w wybranych miejscach ulicy, wspólne wspomnienia i oglądanie tematycznych zdjęć, odkrywanie tajemnic tej części Dolnego Miasta przy zielonej herbacie oraz utworach „Zielone usta” i „Zielono mi”? Nie chcemy oglądać się na innych i stereotypy.

CHCEMY ZAGRAĆ WSPÓLNIE W ZIELONE i odkryć niejedną, fascynującą dolnomiejską tajemnicę.

Warsztaty multimedialne

W ramach projektu Kolonia Artystów na Dolnym Mieście przy ulicy Dolnej 4 udostępnia na warsztaty i wernisaż salę multimedialną wyposażoną w najwyższej jakości sprzęt z legalnym oprogramowaniem jak również sprzęt wideo niezbędny do przeprowadzenia warsztatów w plenerze Dolnego Miasta.

Miejsce warsztatów: Kolonia Artystów, ul. Dolna 4, Gdańsk Dolne Miasto.
Prowadzenie warsztatów: PGR ART [Mikołaj Robert Jurkowski, Sylwester Gałuszka]

Warsztaty multimedialne:

Bezpłatne warsztaty ze sztuki wideo i multimediów skierowane głównie do dzieci i młodzieży (6-10 osób), których efektem ma być dokumentacja fotograficzna projektu oraz krótkie animacje związane z lokalną historią, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Zielonej. Cykl warsztatowy realizowany będzie w podziale na 2 x 3 moduły tematyczne składające się z pracy w studio i ćwiczeń w terenie. Warsztaty studyjne posłużą poznaniu podstawowych technik nagrywania i montażu wideo, a wyjścia terenowe będą miały charakter badawczy. Spotkania te, każde trwające około 3 godzin, poprowadzą Sylwester Gałuszka i Mikołaj Robert Jurkowski wykorzystując przestrzenie pracowni Kolonii Artystów przy ul. Dolnej 4.