11.08.2023 | 18:00 - 21:00

Krytyka dźwiękowa to projekt egzystencjalno-publicystyczny polegający na uważnym wsłuchiwaniu się w wybrane miejsca i sytuacje w celu opisania oraz oceny ich audiosfery z uwzględnieniem między innymi stopnia ekologiczności akustycznej, wpływu na dobrostan człowieka czy korespondencję z rozwiązaniami architektonicznymi. Projekt krytyki dźwiękowej ma znaczenie społeczne jako metoda podnoszenia świadomości akustycznej, kształtowania postaw obywatelskich i aktywizacji odpowiednich służb.

W ramach projektu mieszczą się dziennik zdarzeń dźwiękowych, opinie konsumenckie skupione na audiosferze lokali czy obsługi, a także realizacji własnych nagrań terenowych. Zwieńczeniem warsztatów będą teksty autorstwa uczestników i uczestniczek tworzone z myślą o publikacji w mediach kulturalnych i branżowych ("Glissando", "Czas Kultury", "Dialog", "Szum" i podobne).

Krytyka dźwiękowa to w istocie trening tego, co Jonathan Sterne, redaktor "The Sound Studies Reader", nazywa "myśleniem sonicznym". Zgodnie z tą koncepcją badania nad zjawiskami dźwiękowymi są kluczem do refleksji nad kulturą i jej przemianami, dostarczają wskazówek metodologicznych umożliwiających udział w środowisku akustycznym i jego współtworzenie. Ważną inspirację stanowi rozwijana przez Brunona Latoura teoria aktora-sieci, która pozwala na potraktowanie dźwięków jako pełnoprawnego elementu zbiorowości odpowiedzialnego za zawiązywanie się relacji między ludźmi i pozaludzkimi czynnikami (rzeczy, rośliny, zwierzęta, pogoda, przestrzenie, ślady pamięci).

Dla kogo: pasjonaci i pasjonatki audiosfery, studenci nauk o człowieku i kierunków artystycznych, twórcy i słuchacze muzyki współczesnej oraz eksperymentalnej, aktywiści miejscy, osoby zainteresowane nowymi kierunkami badań kulturowych i multisensorycznym modelem edukacji.

______________________________

#4: Galenosfery, czyli strefy ciszy | Data: 11.08.2023 godzina 18:00 - 21:00

Materiał: wspólny odsłuch i omówienie i nagrań zrealizowanych przez uczestników i uczestniczki warsztatu; zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi zanieczyszczenia dźwiękowe; omówienie fragmentu eseju "Kosiarze" i odsłuch fragmentu "Odłowów" Michała Zygmunta; próba sformułowania dobrych praktyk emisji dźwięku w przestrzeniach publicznych i refleksja nad definicją ciszy.

Zadanie: kontynuacja dziennika zdarzeń dźwiękowych i sformułowanie opinii konsumenckiej/recenzji dotyczącej audiosfery w wybranej przestrzeni publicznej (lokal usługowy, instytucja kultury, urząd lub biuro, przystanek autobusowy etc.).

______________________________

#5: Interwencja | Data: 08.09.2023 godzina 18:00 - 21:00

Materiał: wspólny odsłuch i omówienie nagrań miejskich zrealizowanych przez uczestników i uczestniczki warsztatu; omówienie opinii konsumenckiej i ich publikacja; dyskusja o dźwiękowych wspomnieniach Waltera Benjamina ("Dzieciństwo w Berlinie") i nagrywaniu skamielin dźwiękowych w celu konserwacji audiosfery (ilustracje audio: nagrania Beaty Targosz i Piotra Dąbrowskiego).

Zadanie: kontynuacja dziennika zdarzeń dźwiękowych; redakcja tekstu eseistycznego (ok. 5 000 znaków) w nurcie sound criticism na podstawie dziennika zdarzeń dźwiękowych i wątków poruszonych na warsztatach.

______________________________

#6: Spekulacje | Data: 13.10.2023 godzina 18:00 - 21:00

Materiał: wspólnie omawiamy teksty uczestników i uczestniczek warsztatu z myślą o przekazaniu ich do publikacji; podsumowanie spotkań i dalsze prywatne konsultacje z prowadzącym do momentu sfinalizowania prac redakcyjnych; wspólna lektura fragmentów eseju Krzysztofa Marciniaka O przyszłości słyszenia - w nurcie humanistyki spekulatywnej spróbujemy wyobrazić sobie wersje przyszłości, w których kultura obraca się wokół innego zmysłu niż wzrok. Jak będzie się żyło w realiach powszechnej sonifikacji?

Bilety na pojedyncze warsztaty w cenie 60 złotych.

Karnety na całość w cenie 300 złotych dostępne na portalu https://app.evenea.pl/event/krytykadzwiekowa/