Więzi, Ula Zerek

19.09.2015 sobota, godz. 19:00
Kolonia Artystów ul. Dolna 4
opieka teoretyczna: dr Łukasz Guzek
opieka artystyczna: dr hab. Marek Targoński

Więzi to instalacja przestrzenna stworzona w pracowni Koloni Artystów na Dolnym Mieście połączona z działaniem performatywnym autorstwa Uli Zerek, zrealizowana w ramach pracy dyplomowej w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Praca powstała w wyniku rozważań teoretycznych wokół tematu tańca jako sztuki relacji oraz praktycznej realizacji choreografii wykorzystanej w kontekście sztuk wizualnych. Podstawę do artystycznych poszukiwań stanowiły z jednej strony wzajemne relacje zachodzące między elementami składającymi się na taniec, przebiegających na połączeniach ciało-umysł, czas-przestrzeń, teoria-praktyka, twórca-odbiorca jak również więzi międzyludzkie, ich brak, przesyt oraz próba osiągnięcia harmonii.