Warsztaty FAB LAB

Autorski projekt Krzysztof Kossak
W ramach projektu „DOM | Dolne Otwarte Miasto”.

Opis cyklu

Warsztaty FAB LAB mają pokazać, co w praktyce oznaczać mogą tak tajemnicze pojęcia, jak CYFROWA FABRYKACJA i OSOBISTA PRODUKCJA. Uczestnicy zostaną zapoznani 

z maszynami stanowiącymi wyposażenie Fab Labu, takimi jak drukarka 3D, wycinarka laserowa i podstawowymi komponentami do tworzenia elektronicznych urządzeń, dzięki którym m.in. konstruować będą własne roboty, drukować przedmioty ściągnięte z internetu i budować modele ze sklejki.

Cele

Przekazanie idei Fab Labu, jako miejsca i formy kontaktu ze współczesną technologią Nauka praktycznych umiejętności technicznych ­ lutowania, konstruowania z drewna, obsługi programów komputerowych Kształtowanie umiejętności myślenia projektowego i pro-sumerskiego podejścia do technologii

Każdy z warsztatów zakończy się wytworzeniem przez uczestników jakiegoś indywidualnego produktu.

Forma

Na cykl złoży się sześć spotkań podzielonych na dwa tematy:

LASEROWE RZEŹBIENIE - uczestnicy przy pomocy oprogramowania 123D MAKE przygotują własne obiekty do wycięcia na ploterze laserowym, wykonane z cienkiej sklejki, w formie płaskich kształtek, a następnie złożą z nich przestrzenne rzeźby, każdy uczestnik kończy warsztat z własną sklejkową rzeźbą/modelem/konstrukcją.

Liczba uczestników

w poszczególnych warsztatach mogą uczestniczyć grupy max 10 osobowe, każdy z tematów jest niezależny.

Termin

01.06.2013 | g. 12.00 – 17.00

Zadanie jest współfinansowane

ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Gdańska w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Organizator: Kolonia Artystów
Partner projektu: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Bliżej Centrum" w Gdańsku.