EKOLOGIA CODZIENNOŚCI

Warsztaty "EKOLOGIA CODZIENNOŚCI" to autorski projekt Dominika Rudasza,
reazlizowany w ramach projektu „DOM | Dolne Otwarte Miasto”.

 Warsztaty EKOLOGIA CODZIENNOŚCI są projektem zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży. Zajęcia te oparte są na idei recyclingu oraz upcyclingu, a więc na proekologicznych działaniach łączących w sobie proces odzyskiwania zużytych przedmiotów i materiałów z aktem twórczym. Poprzez taką formę edukacji, opartą na twórczej zabawie  można ukształtować w uczestnikach zajęć postawę zwana ekologią codzienności. Taki sposób podejścia do rzeczywistości może w przyszłości zaowocować większą dbałości o środowisko, a także wykształcić postawę aktywnych uczestników kultury.

Punktem wyjścia i materiałem użytym podczas przeprowadzanych  zajęć są wszelkiego rodzaju rzeczy skazane na śmietnik, takie jak jednorazowe banery, siatki foliowe, makulatura, stare, zniszczone ubrania oraz inne niepotrzebne i zepsute przedmioty. Warsztaty  EKOLOGIA CODZIENNOŚCI to rodzaj twórczej refleksji nad rzeczami, które już istnieją, odkrywanie ich potencjału, możliwych sposobów zastosowań oraz nadanie im nowych użytecznych form. Uczestnicy warsztatów wykorzystując przedmioty niepotrzebne naznaczą je własnym procesem twórczym. W ten sposób przywrócą je ponownie do życia w zmienionej roli, dzięki czemu nieużyteczne śmieci na powrót staną się potrzebne. Poprzez zabawę, dzięki prostym technikom artystycznym dzieci nauczą się zasady ponownego wykorzystania rzeczy zużytych. 

Do idei odzyskiwania materiałów ze śmietnika i eksperymentowania z nimi odwołują się artyści z całego świata, wykorzystując śmieci i odpady w procesie tworzenia dzieła sztuki. Recycling i upcycling stanowią ważny nurt w dzisiejszym designie, który stara się odpowiadać na problemy i zagrożenia współczesności w sposób pozytywny przekształcając to co niepotrzebne w to co użyteczne. 

Kolejną inspiracją warsztatów EKOLOGIA CODZIENNOŚCI jest kultura remiksu, czyli odwoływania się i bazowania w procesie twórczym na zastanej rzeczywistości. Poprzez twórczą zabawę i niewielkie zabiegi warsztatowe uczestnicy nauczą się przekształcać własną rzeczywistość, tworząc w ten sposób nową jakość. Proces remiksu można rozumieć szerzej, jako pewną propozycję zmiany społecznej, polegającej na twórczym przekształceniu obecnego stanu rzeczy.

Terminy: 13.04.2013 | 11.05.2013 | 01.06.2013


 

Zadanie jest współfinansowane

ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Gdańska w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.


Organizator: Kolonia Artystów
Partner projektu: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Bliżej Centrum" w Gdańsku.