WRZESZCZ ART!

19|04|2013| g.20.00 
„Konstrukcje ocieplane” | Agnieszka Fluder 
Wystawa otwarta w dniach 19.04.2013 - 18.05.2013 po uprzednim kontakcie telefonicznym 505 391 891.
Kolonia Artystów | ul. Miszewskiego 18 | Gdańsk Wrzeszcz

Wystawa "Konstrukcje ocieplane" odbywa się w ramach projektu WRZESZCZ ART!
Projekt WRZESZCZ ART! zrealizowano ze środków własnych Koloni Artystów.
www.wrzeszczart.blogspot.com

Tematyka wystawy koncentruje się wokół pamięci i procesów zapamiętywania. Swą instalacją
iprojektem wideo Agnieszka Fluder buduje różnorodną sieć konotacji i wspomnień w odniesieniu do dobrze znanej jej przestrzeni szklarni, której funkcje zmieniają się wraz z upływem czasu. W realizacji uwidacznia się zainteresowanie problematyką związaną z tożsamością oraz sytuacją przemiany. Przestrzeń i konstrukcja stały się punktem wyjścia do licznych eksperymentów z ruchem i dźwiękiem.

Agnieszka Fluder (1987) – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa, uzyskała dyplom w Pracowni Interdyscyplinarnej; stypendystka Kunsthochschule Weißensee w Berlinie. Zajmuje się głównie wideo oraz instalacją. Interesuje się ruchem i wykorzystaniem ciała w kontekście przestrzeni lub tematu. W swoich pracach skupia się na człowieku, jego tożsamości, stanach emocjonalnych, jak również relacji z miejscem. 

?WRZESZCZ ART!?

to cykliczny projekt artystyczny o charakterze długofalowym. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2011- została powołana Galeria „6,21”. W pierwszej edycji projektu udział wzięli: ?Julita Wójcik, Jacek Niegoda, Ania Witkowska, Adam Witkowski, Piotr Wyrzykowski.

W roku 2012 projekt realizowany był ze środków własnych Fundacji Kolonia Artystów, do projektu zostali zaproszeni:? Aleksandra Wenta i Alicja Karska, Maciej Chodziński, Maciej Salomon, Dorota Walentynowicz, Wojciech Zamiara, Hubert Czerepok,?Urszula Wasielewska.

Głównym celem projektu jest prezentowanie i gromadzenie prac wideo artystów, tak aby powstała swoista kolekcja – archiwum edukacyjne dostępne dla każdego. 

„WRZESZCZ ART!” to przybliżenie kontekstu społecznego w sztuce współczesnej, jak również ukazanie różnorodności jej form i tematyki. Konfrontacja artystów o tak zróżnicowanym podejściu do sztuki i materii, w której tworzą, zapewni wielostronność ujęcia i przedstawienia zagadnień związanych z twórczością artystyczną. 

Projekt ma na celu poprzez sztukę wideo oraz wymianę doświadczeń artystów wideo oraz popularyzację i zachęcenie do udziału w życiu kulturalnym miasta.