Opis

Kolonia Artystów realizuje projekty, koncerty, pokazy filmowe oraz wystawy i warsztaty, które nie zawsze są finansowane z publicznych pieniędzy (granty miasta, ministerstwa czy marszałka).
Podczas takich wydarzeń jako organizatorzy nie pobieramy wynagordzenia za naszą pracę, Angażujemy własny czas i środki finansowe. Korzystamy z pomocy wolontariuszy. Wydarzenia opatrzone znakiem DIA są wspierane przez uczestników w ramach odpłatnej statutowej działalności fundacji.