Otwarty nabór

na pobyt rezydencyjny w Kolonii Artystów w Gdańsku na Dolnym Mieście.

W ramach projektu pt. „MIESZKAŃCY” Kolonia Artystów otwiera program rezydencji artystycznych. Na rezydencję artystyczną zapraszamy artystów spoza Gdańska. 

Miejsce: Kolonia Artystów / Dolne Miasto. ul. Dolna 4.
Terminy rezydencji: 1.08 – 30.08.2018 / 1.10 – 30.10.2018 / 1.12 – 30.12.2018. 

Specyfikacja pracy artysty podczas okresu rezydencyjnego będzie wynikała z badań wizji lokalnej w dzielnicy Dolne Miasto. Zapewniamy przestrzeń do pracy i mieszkania (pracownia) oraz budżet na realizację pracy w kwocie 1000 pln.

Zgłoszenia (bio + portfolio) można przesyłać do 22.07.2018 na adres: kolonia.artystow@gmail.com

Celem Rezydencji w oparciu o współpracę partnerów lokalnych i zagranicznych, jest stworzenie międzynarodowej platformy, która umożliwi artystom, kuratorom, animatorom, organizacjom i instytucjom współdziałanie oraz wymianę doświadczeń, praktyk, pomysłów i wiedzy. Program rezydencji artystycznych w ramach projektu „MIESZKAŃCY” ma również służyć promocji artystów, wesprzeć ich rozwój i mobilność, a także ułatwić tworzenie więzi kulturalnych ponad granicami.

Celem REZYDENCJI jest:

- pobyt artysty z kraju lub zagranicy w przestrzeni pracowni na Dolnym Mieście,
- zapoznanie się artysty z lokalnymi twórcami oraz lokalną społecznością,
- stworzenie pracy, dzieła, akcji, warsztatów przez artystę rezydenta z lokalną społecznością,
- znalezienie wspólnego języka między artystą, a mieszkańcem podczas procesu twórczego,
- obecność sztuki w przestrzeni Dolnego Miasta.

Wszystkie działania mają spowodować powstanie nowych relacji między mieszkańcami, a otaczającą ich przestrzenią opartą na więzi między artystą a dziełem sztuki. Mają też „wytrącić” uczestników projektu – zarówno obserwatorów jak i wykonawców – z ich codzienności i pozwolić na odkrycie nowych możliwości percepcji otaczającego ich i kreowanego przez nich świata.

Rezydencje odbywają się w ramach projektu MIESZKAŃCY.
Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk
Organizator: Kolonia Artystów

Wyniki open call

Artyści zaproszeni do współpracy w wyniku open-call to:
Pobyt rezydencyjny 01. Ula Latuszek - sierpień 2018
Pobyt rezydencyjny 02 Natalia Sędek - sierpień 2018
Pobyt rezydencyjny 03 Ana Lawrynowitz +  Dominik Stanisławski - październik 2018
Pobyt rezydencyjny 04 Agnieszka Mastalerz + Michał Szaranowicz - grudzień 2018