7.11.2019 / g.20:00

Kolonia / Gdańsk Wrzeszcz
Wstęp 10 pln

Popiół

 

Szczątki
Ślady
Tropy

Owalny twór
Mięsisty wór
Odciski stóp

Otwarcie na dwa palce
Przeciska się
Przenika

Wciela się i wyłania
Ku nieznanej pełni

“Egzystencjalne otwarcie może wydawać się odrażające, lecz kto - widząc, ze wstrętem odwróci wzrok, bluźni przeciw istnieniu. Bo dopiero wówczas, gdy nie brzydzimy się obrzydliwego, jesteśmy gotowi do przyjęcia świata. I groza nie budzi w nas lęku, gdyż idziemy poprzez nią ku zachwytowi”.

Szczeliny Istnienia, Jolanta Brach-Czajna

Potrzeba działania w przestrzeni galerii zrodziła się z fascynacji procesem nieustającej przemiany formy, ulotnością pamięci i niestabilnością ludzkiego Ja. Konfrontując pamięć o przodkach z pamięcią własnego transformującego się ciała, planuję zestawić ze sobą idee porządków Starego z otwarciem na stan pustki, z której rodzi się Nowe. Performance ten w założeniu ma charakter jednorazowy i stanowi rodzaj oddania hołdu wszelkim formom nie/istnienia.

Projekt został zrealizowany w ramach stypendium dla twórców kultury Województwa Pomorskiego.

Wstęp 10 pln