Konstrukcje w przestrzeni

Zapraszamy na wernisaż i wykład Remigiusza Koniecko pt. "Konstrukcje w przestrzeni".
Wernisaż: 09/04/2016 godz. 19.00
Wystawa: 09/04 - 07/05/2016
Miejsce: Nowa Kolonia, Al. Grunwaldzka 51, Gdańsk 

Wystawa realizowana jest ze środków własnych (Do It Anyway)

Remigiusz Koniecko urodzony w 1977 r. Absolwent Wydziału Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Podczas studiów rozpoczął autorski cykl „Przestrzenie formalne”, który wynikał z jego zainteresowań przestrzenią egzystencjalną. W swoich fotografiach odwołuje się zarówno do formy jak i funkcji architektury, próbując stworzyć swój własny model widzenia przestrzeni. Obecnie jest doktorantem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Zajmuje się fotografią od strony twórczej i dydaktycznej.