DOM | Dolne Otwarte Miasto

w skrócie „DOM” to projekt, którego pierwsza edycja odbyła się w roku 2012 i cieszyła się ogromnym powodzeniem i frekwencją wśród odbiorców. Podczas pierwszej edycji projektu powstały otwarte pracownie w których odbyły się cykliczne, bezpłatne spotkania warsztatowe. Podczas drugiej edycji chcemy powołać do życia program artystyczny na funkcjonowanie przestrzeni  galeryjnej, w której nastąpi wymiana doświadczeń i dialogu pomiędzy mieszkańcami Gdańska i artystami. ”DOM” to miejsce w którym odbędą się warsztaty, wystawy i spotkania muzyczne. Dostępność i otwartość pracowni również w soboty i niedziele oraz po godzinach pracy czyli po godzinie 16-tej stanowi innowację i alternatywę w stosunku do innych działających w tym obszarze instytucji i placówek edukacyjnych. Dodatkowo stała obecność artystów, zasieje pozytywny ferment wśród mieszkańców Gdańska i uczestników wydarzeń artystycznych. 

Wstęp na wszystkie wydarzenia związane z projektem będzie bezpłatny.

Warsztaty | Wystawy | Koncerty

W ramach zadania publicznego „DOM” zostaną przeprowadzone:

A. bezpłatne warsztaty.
Spotkania warsztatowe zostaną przygotowane między innymi przez rezydentów Kolonii Artystów: 
Kamila Model i Łukasz Patelczyk, Dominik Rudasz, Maciej Wojnicki, Kuba Kristo.
Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Dolne Miasto. 

B. wystawy i spotkania muzyczne pod tytułem: "Młodzi Dolnego Miasta"
Do wystaw i spotkań muzycznych zaproszeni zostali artyści, którym nie jest obca materia działań społecznych i eksperymentów artystycznych. Wystawy: Łukasz Patelczyk, Kamila Model, Mateusz Bykowski.
Koncerty: Sebastian Bednarek, Kuba Kristo, Simon Fay.

Zadanie jest współfinansowane

ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Gdańska w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.