?this is not true?

03.10.2016 / godz. 19.00
Nowa Kolonia / ul. Grunwaldzka 51 / Gdańsk Wrzeszcz

występuje: Magda Jędra
kuratorka: Emilia Orzechowska

Projekt kuratorski jest częścią pracy magisterskiej i realizowany po opieką dr hab. Anny Królikiewicz, którego publiczna obrona odbędzie się o godz. 11.00.

 

Co jest prawdą, a co nią nie jest? Czy pytając o nieprawdę, pytamy jednocześnie o prawdę?

Można mówić o prawdzie miejsca, o prawdzie ekranu, o prawdzie "wypisanej na twarzy", 

a czy można mówić o nieprawdzie miejsca, o nieprawdzie ekranu, o nieprawdzie "wypisanej na twarzy":

w jaki sposób można ją zapisać i odczytać?

"this is not true" jest pewnym znakiem, odciskiem, który „wydarzy się” w przestrzeni galerii i świadomości widza. 

Zdarzenie to będzie trwało, będzie procesualne, prawdziwe, konkretne i linearne.

Performance odbędzie się w poniedziałek, w dniu, kiedy galeria jest zwyczajowo zamknięta.

Widz może jego doświadczyć, może kontemplować od momentu, w którym wejdzie do galerii, może w nim trwać od chwili, kiedy zastanie performance.

„Nieprawda” zyska cielesność performerki, zamknie się w ruchu i ciele, w pewnych jego ograniczeniach: bólu, kontuzjach niemożliwościach.

Czy widz uczestnicząc w "this is not true" poczuje prawdę chwili, czy doświadczy stanu niecodziennego, zostanie "zamknięty" w kontekście miejsca (white cube) i „wydarzeniowości” dzieła sztuki, co pozwoli mu stracić kontakt z rzeczywistością, bieżącym rytmem dnia, z którego wkracza w przestrzeń spektaklu?

 

Projekt dofinansowany ze środków Stypendium Województwa Pomorskiego dla Twórców Kultury oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska.

 

Magda Je?dra – tancerka, choreografka, performerka. Zacze?ła tan?czyc? w Gdan?skim Teatrze Tan?ca Melissy Monteros i Wojciecha Mochnieja (1997–1999). W 2005 wraz z muzykami Grzegorzem Welizarowiczem i Zbigniewem Bien?kowskim oraz Anna? Steller stworzyli swój pierwszy wspólny spektakl pod tytułem Good Girl Killer, od którego został przyje?ta nazwa ich grupy. Jej spektaklom blisko jest do idei performansu i nurtu site-specific. Improwizacja jest dla niej podstawa? procesu twórczego, a prace? nad spektaklem rozumie jako poddanie sie? temu procesowi. W swojej pracy artystycznej lubi posługiwac? sie? jednoczes?nie odmiennymi stylistykami oraz s?rodkami włas?ciwymi kategoriom okres?lanym jako kultura pop czy „kultura wysoka”.

Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gdan?ska dla Młodych Twórców za spektakl Good Girl Killer (2006). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wielokrotna stypendystka Urze?du Miasta w Gdan?sku oraz Samorza?du Województwa Pomorskiego. Rezydentka pierwszej wymiany choreografów mie?dzy Polska? a Filadelfia?, realizowanym przez Art Stations Foundation w Poznaniu, Instytut Muzyki i Tan?ca, Instytut Polski w Nowym Jorku i Dance/USA Philadelphia. Prowadzi zaje?cia z techniki tan?ca współczesnego i improwizacji. Współpracuje z wieloma polskimi twórcami, stale z Anna? Steller. Mieszka w Gdan?sku. Realizacje autorskie: "Teletransis" (2002), "Konstrukcja symboliczna" (2003), "Teoria hałasu" (2004), "Good Girl Killer" (we współpracy z GGK, 2005), "Junkie" (2006), "Akcja" (we współpracy z GGK, 2008) "Parallel" (2009), "Dziewczynki w czerwonych bucikach" (we współpracy z Anna? Steller, 2010), "Konfetti" (2010), "Le Sni" (we współpracy z Anna? Steller, 2010), "Have a Nice Hell" (we współpracy z Anna? Steller, 2010), "Lotta i Gula" (we współpracy z Anna? Steller, 2011), "Le Pas Jaques" (2011), "Gloria!" (we współpracy z Anita? Wach, Magdalena? Tuka? i Anna? Steller, 2013), "Ruch mys?li. Rekonstrukcja" (2014), "Europa. S?ledztwo" (we współpracy z Iza? Szostak i Weronika? Pelczyn?ska?, 2014), "What's wrong with happiness" (we współpracy z Anną Steller, 2015).