"ROM4NTYZM czyli tęsknota za przyszłością, która nigdy nie nadeszła"

Wernisaż 10.03.2017 godz. 19.00
Kolonia Artystów, Dolne Miasto, ul. Dolna 4 

OPA - Otwarte Pracownie Artystyczne godz. 19.30
Magdalena Sadłowska, Weronika Michalska, Magdalena Mellin, Alicja Kubicka, Edyta Kowalewska, Paulina Jackowska.

Wystawa 10-31.03.2017 po uprzednim umówieniu telefonicznym 505-391-891

Vaporwave, to muzyczno-graficzny nurt, który zakiełkował w środowisku internetowym i jest popularny wśród osób mojego pokolenia. Jest tytułowym wyrazem tęsknoty za przyszłością, która nigdy nie nadeszła, a która zdominowana miała być przez japońską technologię i powszechną estetykę.

Stylistyka wykorzystuje elementy grafiki retro-komputerowej z lat 80. i 90. – głównie z gier wideo a także starych, amerykańskich reklam telewizyjnych, głównie w ciepłych, często przesłodzonych kolorach i gradientach. 

W dużej mierze prace te opierają się na prostym projektowaniu 3D. Vaporwave odznacza się nostalgiczną treścią oraz dużą wrażliwością na naturę i uczucia, stąd mój pomysł, aby połączyć tę jakość graficzną z utworami poetów doby romantyzmu i w tej estetyce przybliżyć je odbiorcom / czytelnikom – osobom, dla których tradycyjna forma podania XIX-wiecznych wierszy jest trudna w odbiorze. Jednym z powtarzających się motywów, które cechują poezję romantyczną jest obecność bohatera romantycznego przeżywającego wielką miłość, której się bezgranicznie oddaje. Najczęściej jest to miłość nieszczęśliwa i niespełniona. 

Mini tomik poezji jest efektem mojej refleksji nad niechcianą do tej pory lekturą z kanonu lektur szkolnych. Stworzenie własnych ilustracji do polskich utworów romantycznych odbrązawia ich wizerunek i stanowi nową interpretację poezji – połączenie sztuki „wysokiej” z kampową estetyką. 

Większość z wierszy, które wybrałem, to podstawowe utwory, które są omawiane w gimnazjach i szkołach średnich, jako nudny i nieatrakcyjny kanon.