// SNAP out of it! //

OPEN CALL „Snap out of it!” 
do 28.02.2018 

Zapraszamy do udziału w konkursie! Wybrane prace wezmą udział w wystawie w Kolonia Artystów - Dolne Miasto 9.03.2018.

Hasło Open Call-a organizowanego przez Koło Naukowe Pi - ASP Gdańsk to „Snap out of it!”. 
Prace rozwiązujące temat można przysyłać do 28.02.2018.

Przy konstruowaniu hasła towarzyszyła nam myśl o zagracających nas zasobach cyfrowych. Miliony plików w każdym urządzeniu i w Internecie, których ciężko nam się pozbyć. W języku angielskim kompulsywne gromadzenie określa się słowem „hoarding”. Hoarder to osoba, która zagraca swoje otoczenie, zbiera śmieci albo inne rupiecie, ale można użyć tego słowa również w kontekście doświadczeń i przeżyć. Kogoś chorego na alkoholizm można określić hoarderem alkoholu, a seksoholika hoarderem seksu. 

Generacja milenialsów: pokolenie Y, a także najmłodsze pokolenie Z – to osoby z wielkimi możliwościami, ale też sporym obciążeniem. Technologia daje nam możliwość sprawdzenia wiedzy w różnych źródłach, pozostawia nam jednak mało czasu na myślenie autonomiczne i wyrobienie sobie własnych poglądów.

Według danych z INTERNETU „dochodzi do stopniowej alienacji pokoleniowej – nie kontaktujemy się niemal wcale z przedstawicielami poprzednich pokoleń (nie licząc rodziców).”

Życie w nadmiarze bodźców i treści może budzić w ludziach skrajne postawy. 

Kolejny termin, który warto znać FOMO (fear of missing out) uczucie dyskomfortu wynikające z obawy przeoczenia ważnej informacji, szansy na doświadczenie czy nawiązanie interakcji społecznej. Silnie związane z rozpowszechnieniem urządzeń mobilnych i rozwojem serwisów społecznościowych. Badacze zjawiska szacują, że może na nie cierpieć nawet 70% dorosłych z krajów rozwiniętych. 

Warunki zgłoszenia

Prace można zgłaszać do 28.02.2018.
Adres mailowy: unstable.context@gmail.com
Prace w mediach niecyfrowych (oczekujemy dokumentacji pracy (zdjęcia).


Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko, krótkie bio ( ukończone szkoły/ najważniejsze osiągnięcia, max. 800 znaków),
- opis pracy (wymiary/czas trwania/data powstania/koncepcja, max. 800 znaków),
- prace cyfrowe (wideo) link do pracy lub praca przesłana wetranferem, prace w pozostałych mediach dokumentacja fotograficzna,
- wymagania techniczne (które postaramy się spełnić ♥)

Osoby biorące udział w wystawie zostaną poinformowane 6.03.2018.