28.02.2020 g. 17:00 - 20:00

SONDA to otwarta sesja dźwiękowa.
SONDA to spotkanie osób, które chcą wspólnie spotkać się w dźwiękach.
SONDA jest otwarta dla również dla publiczność, można wpac na kawę i posłuchać naszych dźwięków. 

Zasady:
Przynieś swój instrument, syntetyzator modularny, DIY lub hybrydę, którą sam stworzyłeś lub kupiłeś.
Podłącz się do wspólnego miksera.
Podczas sesji słuchamy siebie nawzajem (nie tworzymy „synth solo” przez całą sesję!)
Dzielimy się wiedzą.

Projekt realizowany ze środków własnych (Do It Anyway).
Wstęp wolny.