FASADY.

Monika Zawadzka. Fasady.
Wernisaż 12.06.2020 godzina 19:00
Wystawa czynna od 12.06.2020 do 05.07.2020  w godzinach 12:00 – 20:00 (sobota 16:00 - 20:00).
Kolonia Artystów | Aleja Grunwaldzka 51, Gdańsk

Wystawa przemieszcza w przestrzeń galeryjną wielkowymiarowe obiekty jakimi są fasady, reprezentowane poprzez formy pochwytnych artefaktów. Zaproponowane sposoby przedstawienia uruchamiają odmienny odbiór – w rozpisaniu na warstwy poszczególnych zmysłów – zadając pytania o relację integralności do dystansu obecną w doświadczaniu miejskości. Kwestionując świadomą uwagę oraz klarowność późniejszego przypomnienia, prace operują w polu przestrzennej pamięci, zakorzenienia, zależności osoby od miejsca. Ekspozycja rezonuje z badaniami lokalnych języków architektonicznych Wrzeszcza, dzielnicy, w której centralnym punkcie działa Kolonia Artystów, a monografia badawcza stanowi materiał źródłowy wystawy.

Monika Zawadzka, architektka i antropolożka kulturowa; badaczka, edukatorka, projektantka, autorka obrazów i tekstów. Związana z Akademią Sztuk Pięknych, gdzie prowadzi pracownię Architektury Miasta oraz kursy i laboratoria antropologiczne. Zajmuje się fenomenem miasta typu europejskiego, lokalnymi sposobami formowania jego przestrzeni publicznych, a szczególnie ulicą, wraz z kształtującymi jej ściany fasadami. Mieszka w Gdańsku, na Aniołkach.

__________________________________________________________

Wystawa realizowana w ramach projektu pt. OPEN. 

Projekt OPEN to kontynuacja innowacyjnego projektu otwartych narracji artystycznych, który oparty jest na działaniach z zakresu sztuk wizualnych i dźwiękowych, nastawiony na prezentację aktualnych zjawisk w sztuce współczesnej.

__________________________________________________________

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska
Identyfikacja graficzna: WEDZICKA
Kurator: Sylwester Gałuszka
Organizator: Kolonia Artystów

Partnerzy:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Avocado vegan bistro

Patronat medialny:

NOTES.NA.6.TYGODNI
Nowe idzie od morza
Glissando