22.11.2013 godz. 18.00

Zapraszamy na pokaz wideo, podsumowujący warsztaty dla młodzieży z Dolnego Miasta, które miały miejsce w Kolonii Artystów przy ulicy Dolna 4 w okresie Lipiec - listopad 2013.

OPOWIADACZE HISTORII to interaktywny projekt o charakterze artystyczno-społecznym oparty na cyfrowej rejestracji wspomnień mieszkańców Dolnego Miasta oraz pozyskaniu, digitalizacji i archiwizacji prywatnych fotografii ilustrujących losy ludzi, budynków i miejsc związanych z dzielnicą.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Gdańska w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

FILM

Dokumentacja wideo.

OPOWIADACZE HISTORII: wspomnienia ukryte w fotografii from Kolonia Artystów on Vimeo.