#6: Spekulacje | Data: 13.10.2023 godzina 18:00 - 21:00

Krytyka dźwiękowa – warsztaty

Krytyka dźwiękowa to projekt egzystencjalno-publicystyczny polegający na uważnym wsłuchiwaniu się w wybrane miejsca i sytuacje w celu opisania oraz oceny ich audiosfery z uwzględnieniem między innymi stopnia ekologiczności akustycznej, wpływu na dobrostan człowieka czy korespondencję z rozwiązaniami architektonicznymi. Projekt krytyki dźwiękowej ma znaczenie społeczne jako metoda podnoszenia świadomości akustycznej, kształtowania postaw obywatelskich i aktywizacji odpowiednich służb.

W ramach projektu mieszczą się dziennik zdarzeń dźwiękowych, opinie konsumenckie skupione na audiosferze lokali czy obsługi, a także realizacji własnych nagrań terenowych. Zwieńczeniem warsztatów będą teksty autorstwa uczestników i uczestniczek tworzone z myślą o publikacji w mediach kulturalnych i branżowych („Glissando”, „Czas Kultury”, „Dialog”, „Szum” i podobne).Krytyka dźwiękowa to w istocie trening tego, co Jonathan Sterne, redaktor „The Sound Studies Reader”, nazywa „myśleniem sonicznym”. Zgodnie z tą koncepcją badania nad zjawiskami dźwiękowymi są kluczem do refleksji nad kulturą i jej przemianami, dostarczają wskazówek metodologicznych umożliwiających udział w środowisku akustycznym i jego współtworzenie. Ważną inspirację stanowi rozwijana przez Brunona Latoura teoria aktora-sieci, która pozwala na potraktowanie dźwięków jako pełnoprawnego elementu zbiorowości odpowiedzialnego za zawiązywanie się relacji między ludźmi i pozaludzkimi czynnikami (rzeczy, rośliny, zwierzęta, pogoda, przestrzenie, ślady pamięci).

Dla kogo: pasjonaci i pasjonatki audiosfery, studenci nauk o człowieku i kierunków artystycznych, twórcy i słuchacze muzyki współczesnej oraz eksperymentalnej, aktywiści miejscy, osoby zainteresowane nowymi kierunkami badań kulturowych i multisensorycznym modelem edukacji

#6: Spekulacje | Data: 13.10.2023 godzina 18:00 - 21:00

Materiał: wspólnie omawiamy teksty uczestników i uczestniczek warsztatu z myślą o przekazaniu ich do publikacji; podsumowanie spotkań i dalsze prywatne konsultacje z prowadzącym do momentu sfinalizowania prac redakcyjnych; wspólna lektura fragmentów eseju Krzysztofa Marciniaka "O przyszłości słyszenia – w nurcie humanistyki spekulatywnej spróbujemy wyobrazić sobie wersje przyszłości, w których kultura obraca się wokół innego zmysłu niż wzrok. Jak będzie się żyło w realiach powszechnej sonifikacji?

Bilet 60 złotych | https://app.evenea.pl/event/krytykadzwiekowa/