Wieszajmy artystów każdego dnia

Terminy Wieszania:

31.07.2019 | g. 19:00 
07.08.2019 | g. 19:00 
14.08.2019 | g. 19:00 
21.08.2019 | g. 19:00 

Na wystawę w Koloni Artystów przygotowałam cztery obrazy olejne, podejmujące różne aspekty „odpamiętywania”, jednak rodzaj kreowanej przestrzeni oraz sposoby porządkowania form, są w pracach tożsame.

Choć poruszam się w nurcie figuratywnym, zrezygnowałam z klasycznej perspektywy linearnej, na rzecz kompozycji kulisowej, w której elementy dalsze są częściowo zasłonięte przez elementy bliższe. Przestrzeń na płaszczyźnie jest sugerowana poprzez krycie figurami, zależności walorów, fakturę intencjonalną, zagęszczenie i rozproszenie punktów. Problem niestabilność obrazu czy niemożność zatrzymanie kadru w malarstwie wyrażam min. za pomocą multiplikacji i scen symultanicznych, ukazujących różne aspekty przestrzenne oglądanego przedmiotu.

Urodziłam się w 1990 roku w Augustowie. W 2006 roku rozpoczęłam edukację w Liceum Plastycznym im. W. Kossaka w Łomży. Otrzymałam dyplom oraz tytuł Artysty Plastyka o specjalności grafika warsztatowa. W 2010 zdałam egzaminy do Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych na kierunek malarstwo. W 2014 roku zrealizowałam program MOST na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale malarstwa i grafiki. W 2015 roku obroniłam dyplom z malarstwa na Gdańskiej ASP. Prace zrealizowałam w pracowni Teresy Miszkin. Dodatkowo wykonałam dwa aneksy: z grafiki warsztatowej i witrażu. Praca teoretyczna (pisemna) nosiła tytuł "Wybrane zagadnienia współczesnego witrażu w kontekście historycznym". Otrzymałam dyplom z wyróżnieniem oraz tytuł Magistra Sztuki. W 2018 roku rozpoczęłam Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne.

 

Wybrane obrazy: Konterekt XVII, Konterekt XVIII, Konterekt XIX, Konterekt XXII

Realizacje z cyklu „Konterfekt” są próbą odwzorowania obrazów przechowywanych w mojej pamięci- to teraźniejsze przedstawienie osoby/postaci nieobecnej. W literaturze istnieją różne określenia tych widoków, min: wspomnienia, obrazy quasi-wizualne, widoki umysłowe, lub jak pisał Arnheim: obrazy mentalne. W tym miejscu chciałabym również dokonać istotnego dla mnie rozróżnienia i posłużę się cytatem Paul Ricoeur z książki ”Pamięć, Historia, Zapomnienie”: ”Na przekór tej tradycji deprecjonowania pamięci na marginesach krytyki wyobraźni przyjdzie nam, na tyle, na ile się da, rozdzielić wyobraźnię i pamięć. Myślą przewodnią tego dążenia jest różnica, rzecz by można, ejdetyczna, różnica, dzieląca dwa cele, dwie intencjonalności: wyobraźni, skierowanej ku temu co fantastyczne, fikcyjne, nierealne, możliwe, utopijne; oraz pamięci- skierowanej ku rzeczywistości minionej, ku uprzedniości stanowiącej par excellence czasowe znamię ”rzeczy wspomnianej”, „wspomnianego” jako takiego”. W moich pracach wybrałam to drugie- akt odpamiętywania, a nie wyobrażania.

Mimo, że proces wywoływania umysłowych widoków korzysta z tych samych systemów i niejako dubluje efekt widzenia, uzyskany obraz różni się od tego widzianego rzeczywiście. Wygenerowane obrazy są ulotne, a pole widzenia jest zdecydowanie bardziej ograniczone, ruchome i niestabilne.

Współpraca Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Koło naukowe wydziału malarstwa „I INNI".

Miejscem realizacji projektu jest siedziba fundacji, lokal przy Alei Grunwaldzkiej 51, Gdańsk , Wrzeszcz.
Koordynacja Sylwester Gałuszka.
Projekt dofinansowano z Miasta Gdańska.