Zuza Golińska

Wschód ?
Wernisaż: 16.09.2016 godz. 20.00
Termin wystawy: 16.09 – 09.10.2016
Miejsce: Nowa Kolonia, Al. Grunwaldzka 51, Gdańsk Wrzeszcz.
Wystawa realizowana w ramach projektu „OPEN – Otwarte Projekty Eksperymentów Narracyjnych".
Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.
Organizator: Kolonia Artystów

 

Kolonia Artystów to miejsce gdzie wcześniej przez kilkanaście lat mieściła się chińska restauracja 'Shanghai'. 

Wpływy azjatyckie w Polsce sięgają XVII wieku i miały znaczący wpływ na kształtowanie się przestrzeni mieszkalnych oraz salonów polskiej arystokracji. Moda na orient obejmowała ozdobne tkaniny oraz meble, wprowadziła parawan jako podział przestrzeni. 

Obecnie jedną z najpopularniejszych metod działania z przestrzenią wywodzącą się z Chin jest FENG SHUI. 

Praktyka, która kiedyś była związana przede wszystkim z architekturą i służyła do orientowania budynków w przestrzeni, stopniowa zmieniała się wchodząc do domów, miejsc pracy i biur. Wykorzystywanie przestrzeni i znajdujących się w niej kształtów, kolorów oraz przedmiotów w celu osiągnięcia harmonii, sukcesu lub powodzenia we wszystkich sferach życia to bardzo pociągająca idea. Posługująca się prostymi radami i przyjemną estetyką pop wersja feng shui jest bardzo popularna w Europie XXI wieku. Wyznaczanie w Kolonii Artystów obszarów w oparciu o zasady feng shui będą impulsem do stworzenia prostych przestrzennych odpowiedzi, które w oparciu o symbolikę tej metody będą próbą przywrócenia harmonii w zastanej przestrzeni i tym samym w życiu.

Zuza Golińska (ur. 1990 w Gdańsku) jest młodą artystką, która mieszka i pracuje w Warszawie. Zajmuje się działaniami przestrzennymi i performatywnymi, fotografią, tworzy instalacje. W 2013 roku obroniła dyplom licencjacki w Pracowni Przestrzeni Malarskiej Leona Tarasewicza i Pawła Susida na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom magisterski Rozbieg zrealizowała w Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki w 2015 roku. W 2014 roku Zuza została finalistką konkursu Artystyczna Podróż Hestii oraz wygrała główną nagrodę Gdańskiego Biennale Sztuki. Brała udział w polsko-szwedzkim projekcie „S-NOW" w Umeå z okazji inauguracji europejskiej stolicy kultury oraz "NIE MA ZIEWANIA #1 #2 #3" - czterotygodniowym projekcie młodych artystów i kuratorów w Nowym Teatrze w Warszawie. Stypendyska Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (2014). W 2015 roku została nominowana do europejskiej nagrody dla młodych artystów StartPoint Prize.

 

OPEN / Otwarte Projekty Eksperymentów Narracyjnych.
OPEN to słowo oznaczające OTWARTOŚĆ.
OPEN to innowacyjny projekt otwartych narracji artystycznych, oparty na działaniach z zakresu sztuk wizualnych. Projekt składa się z czterech wystaw. Zaproszeni artyści zbudują eksponaty wykorzystując dźwięk, obraz, obiekty oraz zastaną przestrzeń.  W każdym z przypadków inspiracją do powstania wystawy będzie przestrzeń galerii oraz historia miejsca i dzielnicy. OPEN to nowa inicjatywa Kolonii Artystów. Priorytetową potrzebą i celem projektu OPEN jest umieje?tne poła?czenie przestrzeni architektonicznej z działaniami artystów wizualnych.

Projekt OPEN składa się z czterech wystaw zaproszonych artystów:

Zuza Golińska
Mateusz Pęk
Łukasz Rodziewicz
Gizela Mickiewicz

W ramach cyklu wystawienniczego zaproszono młodych artystów, którzy przygotują nowe prace wyprodukowane specjalnie dla Kolonii Artystów.
Prezentowane prace będą miały charakter instalacji artystycznych.
Kurator: Sylwester Gałuszka

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EAST ?

The gallery Artist Colony is located in a space that previously functioned as a Chinese restaurant called Shanghai for several years. Asian influences can be traced back to XVII century Poland and had a big impact on the shape of living spaces and saloons of the Polish aristocracy. The Oriental fashion trend featured decorative textiles, furnitures and introduced into the Polish home the idea of folding screens used to divide large open living spaces into smaller sections. Currently one of the most popular methods of working with space originating in China is the concept of Feng Shui. A practice which was formerly mostly connected to the orientation of buildings, shifted over time, entering homes, offices and work places. Using space, shapes, colours and objects to reach harmony, success and fortune in all spheres of life is a very attractive idea. Following simple guidelines to create an easy-to-achieve pop culture version of Feng Shui has become very popular in XXI century Europe. The different areas of Feng Shui together with the symbols associated with this method will be applied to the Artist Colony in order to create simple spacial responses in an attempt to restore harmony within the space and in life.