Rashad Becker + Kondensator Przepływu

10/11/2017 (piątek), start 20:00
Bilety: 30 pln
Koncert realizowany ze środków własnych (Do It Anyway)

Organizator: Kolonia Artystów
Patronat:
Glissando
Nowe idzie od morza
Metropolitalna Karta do Kultury
eskaem.pl

>Rashad Becker< jest kompozytorem i muzykiem rezydującym w Berlinie. Jego kompozycje to wielopoziomowe narracje zamieszkałe przez zespoły sinicznych jednostek, niektóre z nich są próżne, inne nieśmiałe, niektóre agitują, a inne są gotowe się poddać. Często pojawia się tragi-komiczny akcent, jak np. kreskówkowa wersja czegoś, co mogłoby być rekwiem ze snu (lub równie dobrze tańcem płodności z innego wymiaru). Jego najnowsza twórczość obejmuje cykl „Traditional Music Of Notional Species” wydane w dwóch częściach oraz wieloczęściowe dzieło pt. „Based On A True Story”, które czerpie partytury ze zdarzeń z historii w tym kontekście w formie „sonicznej inscenizacji”. Rashad głównie działa jako artysta solowy jednak współpracuje na stałe z takimi artystami jak Eli Keszler, Moritz von Oswald oraz jest członkiem formacji Moleglove.

www.soundcloud.com/pan_hq/rashad-becker-dances-vii

Kondensator Przepływu
to duet przyjaciół ze szkolnej ławki, w skład którego wchodzą Qba Janicki oraz Bartłomiej Chmara. Ich drogi muzyczne i nie tylko przecięły się siłą rzeczy już w czasach szkolnych i od zawsze związane były z improwizacją, jednakże nigdy nie zamykały się w ramach jednego gatunku. Począwszy od pierwszej impro grupy Alias Free Trio, przez pierwsze produkcje związane ze sceną muzyki klubowej, a także kwartet Tirvyous Wagon z Tomaszem Sroczyńskim i Markiem Pospieszalskim czy też trio TAPE ze Stefanem Węgłowskim oraz liczne spontaniczne kolaboracje wynikające z indywidualnych połączeń artystycznych obydwu twórców, silnie związanych ze środowiskiem artystycznym wyrastającym z klubu MÓZG, Kondensator jest aktualnie najdojrzalszą w dotychczasowej twórczości formą artystyczną realizowaną przez duet, który aktualnie pracuje nad swoim debiutanckim albumem pt. „RUCH”.

www.soundcloud.com/chmarachmara/kondensator-przeplywu-live-ii-bydgoski-salon-ambientu

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rashad Becker + Kondensator Przepływu / concert
10/11/2017 (friday), 20:00

Tickets: 30 pln
Concert is conducted with own funds (Do It Anyway)

 

Promoter: Kolonia Artystów
Media patrons:
Glissando
Nowe idzie od morza
Metropolitalna Karta do Kultury
eskaem.pl

>Rashad Becker< is a composer and musician residing in Berlin.

His compositions are multilayered narratives populated by an ensemble of sonic entities, some smug, some shy, some agitators, others ready to surrender. Often there's a tragic-comical touch, like a cartoon version of what could be a requiem from a dream (or just as much a fertility dance from another dimension).

Recent works include the cycle 'Traditional Music Of Notional Species' released across two volumes on PAN, and a multi-part work called 'Based On A True Story' that derives scores from historical occurrences in a sort of 'sonic staging'. in this context, he is currently commissioned by New York-based ensemble Alarm Will Sound and Derlin string ensemble Kaleidoskop.

Rashad is mainly active as a solo artist but finds himself in a series of permanent collaborations alongside Eli Keszler, Moritz von Oswald and as a member of the formation Moleglove. 

www.soundcloud.com/pan_hq/rashad-becker-dances-vii

Kondesator Przepływu is a duo of old friends, Qba Janicki and Bartłomiej Chmara, who once sat at one schooldesk. Their musical and other paths necessarily crossed already when they were at school and they were always related to improvisation but never involved only one genre. Starting with their first impro band Alias Free Trio and their first productions revolving around club music through Tirvyous Wagon quartet with Tomasz Sroczyński and Marek Pospieszalski or TAPE trio with Stefan Węgłowski as well as numerous spontaneous collaborations resulting from individual artistic connections of both artists strongly tied to the artistic circle stemming from MÓZG club, currently, Kondensator Przepływu is the most mature artistic form of the duo’s work. At the moment, Kondensator is working on their debut album “RUCH”.

www.soundcloud.com/chmarachmara/kondensator-przeplywu-live-ii-bydgoski-salon-ambientu