05.12.2019 | g. 20:00

Pokazy WRO2019 on Tour w Kolonii Artystów w Gdańsku pod kątem aktualnych strategii senso– i mito– twórczych.

Wstęp wolny.

Dwuczęściowy zestaw prac wideo z programu Biennale Sztuki Mediów WRO 2019 przedstawia wybrane tendencje medialnego realizmu. Obracające się wokół kreowania nowych mitotwórczych relacji, idące w stronę rewizji zastanych uwarstwień znaczeniowych. 

"Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inny, jak ukazać coś, co istnieje rzeczywiście, przez coś innego, co nie istnieje" - myślę że warto przywołać ten sławny cytat z 'Dziennika roku zarazy' Daniela Defoe w epoce utraty orientacji różnicy pomiędzy realnością  a  istnieniem poza nią. W epoce nadmiaru informacji i niedomiaru rzeczywistości mitologie -  pomagają naturalizować nas w cyfrowym świecie. Odkrywanie i analiza warstw układających się między znaczącym a znaczonym współzawodniczą w naszym doświadczeniu o prymat kształtowania przeżywanej przez nas realności.  

Warstwy

Akihiko Taniguchi (JP), The Big Browser 3D, 2017, 7:15
Andres Baron (CO), Printed Sunset, 2017, 6:21
Magdalena Łazarczyk, Zuza Golińska (PL), Nothing Twice, 2018, 6:24
Eginhartz Kanter (DE), Taking Away, (DE), 2018, 6:42
Guli Silberstein (UK), Field of Infinity , 2018, 5:22
Jana Shostak (BY/PL), Jakub Jasiukiewicz (PL), Marsz, 2019, 6:38
Emmanuel Tussore (FR), Sirens, 2017, 11:00

WRO 2019 ON TOUR
PROGRAM PODRÓŻUJĄCY

 

Obchody 30-lecia Biennale Sztuki Mediów WRO nie zawierają się jedynie w szeregu wystaw, debat, performansów czy toczących się do późnych godzin dyskusji. Kluczową wartością przebiegu biennale jest transport myśli i wniosków, konfrontowanych we Wrocławiu, w kierunku innych przestrzeni. To nieodłączny element programowy – od wystawiania sztuki z całego świata, po podróże mediatorów sztuki z wybranymi materiałami w ramach programu WRO on Tour.

Idee, pojęcia i rzeczy poruszają się w naszym społecznym imaginarium w wielkim stopniu dzięki sztuce. Ponad 100 wystawianych we wrocławskich przestrzeniach dzieł poszukiwało formuły na zawartą w haśle 18. edycji CZYNNIK LUDZKI/HUMAN ASPECT sugestię o często wypychanej poza globalną świadomość, bo dla nas przezroczystej, ludzkiej obecności i aktywności, w świecie dotkniętym post-prawdą i kryzysami.

Spomiędzy bogactwa prac wideo, instalacji, obiektów medialnych iperformansów, przedstawianych w trakcie kilkudziesięciu tegorocznych programów, wystaw i prezentacji, Piotr Krajewski – dyrektor artystyczny WRO Biennale, wyselekcjonował 20 prac, chwytających i eksplorujących we własny, autorski sposób problematykę współczesności, dla której dotychczasowe sposoby ujęcia straciły interpretacyjną moc.

Przygotowujemy pokazy i wystawy WRO on Tour, które prezentowane są w instytucjach artystycznych oraz podczas wydarzeń i festiwali w Polsce i za granicą aż do kolejnej edycji Biennale WRO.

BIENNALE WRO

Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO stanowi główne forum sztuki nowych mediów w Polsce i należy do wiodących wydarzeń artystycznych w Europie. Od swego powstania w 1989 roku, prezentuje sztukę tworzoną elektronicznymi i cyfrowymi środkami kreacji i komunikacji, eksploruje współczesne terytoria twórczości oraz buduje perspektywę krytyczną wobec aktualnych problemów sztuki, technologii i społeczeństwa.

Co dwa lata Wrocław staje się miejscem prezentacji wybranych najnowszych realizacji artystycznych, połączonych z dyskusjami i spotkaniami z twórcami i ludźmi nauki, odbywającymi się z udziałem publiczności oscylującej w zmiennej dynamice pomiędzy kontemplacją i namysłem, przeżyciem i konfrontacją.

Kolejne edycje Biennale WRO w różnorodny sposób stawiają pytanie o twórczą postawę wobec nowych technologii oraz nowych zagadnień powstających na przecięciu sztuki i nauki, aktywności twórczej i społecznej.

O WRO

Pierwsza polska instytucja, działająca na przecięciu sztuki współczesnej, mediów i komunikacji.

Realizujemy autorski program wystawienniczy, edukacyjny, badawczy, wydawniczy, eksperymentując z narzędziami i sposobami pracy twórczej i organizatorskiej.

Efektami tych działań są polskie i międzynarodowe projekty wykorzystujące kreatywny potencjał nowych technologii w sferze innowacyjnych relacji obrazu, dźwięku, percepcji – w kontekście sztuki współczesnej, jak i szerszej refleksji kulturowej.

Nasz program kierujemy do szerokiej publiczności ciekawej nowego języka sztuki.

Centrum Sztuki WRO, w zasadniczej części finansowane ze środów samorządowych i źródeł publicznych, jest instytucją niezależną, o statusie Organizacji Pożytku Publicznego.