Szanowny Panie Prezydencie,

20 czerwca 2014 roku w Poznaniu został odwołany spektakl teatralny Golgota Picnic w reżyserii światowej sławy artysty, Rodriga Garcii. Malta Festival Poznań podjął tę decyzję po ostrzeżeniach policji przed bojówkami, które powołując się na rzekomą obrazę uczuć religijnych wprowadzają do Polski nową formę ideologicznej cenzury, opartej na ignorancji i nienawiści wobec wszystkiego, co trudne i niezrozumiałe. Już po raz drugi w tym sezonie artystycznym – po rezygnacji z prac nad spektaklem Nie-Boska komedia. Szczątki w Narodowym Teatrze Starym w Krakowie – nie dojdzie do ważnego wydarzenia kulturalnego dlatego, że polscy obywatele obawiają się o swoje bezpieczeństwo, a organizatorzy wydarzenia nie są w stanie zapewnić ochrony twórcom.

Polska obchodzi właśnie dwudziestopięciolecie odzyskania wolności. Wolność słowa i poglądów, wolność ekspresji artystycznej i wolność kultury – fundamenty demokratycznego, wolnego państwa – są dziś bardzo poważnie zagrożone, ponieważ ludzie, którzy gotowi są użyć przemocy, by zdławić wolność słowa i ekspresji artystycznej, chcą decydować o kształcie publicznej dyskusji i o naszych sumieniach. Artyści stracili prawo do swobody wypowiedzi artystycznej, a tym samym powaga państwa została zakwestionowana i podważona.

Szanowny Panie Prezydencie,

6 sierpnia 2010 roku złożył Pan przysięgę na wierność Konstytucji. 20 czerwca 2014 roku następujące postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zostały pogwałcone:

Artykuł 5: „Rzeczpospolita Polska (…) zapewnia (…) bezpieczeństwo obywateli”;

Artykuł 6, punkt 1: „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury”;

Artykuł 13: „Zakazane jest istnienie (…) organizacji (…), których program lub działalność (…) dopuszcza (…) stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa (…)”;

Artykuł 54, punkt 1: „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów (…)”;

Artykuł 73: „Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, (…) a także wolność korzystania z dóbr kultury”.

Szanowny Panie Prezydencie!

My, Obywatele Kultury, ruch społeczny działający na rzecz realizacji praw i wolności gwarantowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka, takich jak prawo do powszechnego i równego dostępu do dóbr kultury, wolność wyrażania poglądów i swoboda twórczości artystycznej, wraz z podpisanymi niżej obywatelami RP – sprzeciwiamy się przemocy w życiu publicznym, a nawet tylko groźbom, że zostanie ona użyta, i oczekujemy stanowczego głosu Pana Prezydenta w obronie swobód i praw, które gwarantuje Konstytucja. Kultura musi być chroniona przed cenzurą, ignorancją i przemocą z taką samą siłą, z jaką broni się ojczyzny przed zniewoleniem. Bez wolnej kultury nie ma wolnego państwa.

Podpisz i Ty!

Kultura musi być chroniona przed cenzurą, ignorancją i przemocą z taką samą siłą, z jaką broni się ojczyzny przed zniewoleniem.

http://obywatelekultury.pl