LETNICA EURO 2012

Jest to projekt społeczny o charakterze badawczym, realizowany przez Fundację Kolonia Artystów.
Projekt zakłada formułę dość swobodnych eksperymentów przed kamerą, gdzie tematem głównym jest budowany Stadion w dzielnicy Letnica/Letniewo. Jest to cykl zajęć dotyczących budowy stadionu w Letnicy oraz zagadnień związanych ze zmianami zachądzącymi w danym środowisku. Podstawą projektu są wywiady z najmłodszymi mieszkańcami dzielnicy, prowadzone przez uczestników warsztatów.

Metody pracy : rozmowa dydaktyczna, działanie praktyczne, warsztat mulitmedia.
Formy pracy : zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Projekt realizowany z własnych środków finasowych Fundacji Kolonia Artystów.