SOBOTA, 27 MAJA 2023 | 19:30 – 21:00

apraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie w ramach projektu OPA | Otwarte Pracownie Artystyczne 2023.

Osoby zaproszone: Michał Algebra | Jacaszek | Mariusz Waras

Obowiązuje płatna rejestracja: https://app.evenea.pl/event/opa012023/

W pobranym bilecie znajduje się informacja o wejściu do pracowni.

Wejście od godziny 19:30.

Adres: Kolonia Artystów Dolne Miasto | ulica Dolna 4 | Gdańsk

Liczba miejsc ograniczona.

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

 

Michał Algebra 
Michał Algebra - urodzony w Rzeszowie 1989 roku, z wykształcenia jest marynarzem. Dziecko polskiej transformacji, która uczyła niestałości, nowego luksusu i starej biedy oraz zweryfikowała wartość wielkich haseł.

 

Jacaszek
Kompozytor, multiinstrumentalista, aranżer, jeden z najbardziej oryginalnych przedstawicieli polskiej muzyki elektronicznej i elektroakustycznej. Urodził się w 1972 w Mrągowie, mieszka i tworzy w Gdańsku. Nagrywa i wydaje płyty jako Jacaszek.

Ma na swoim koncie kilka autorskich albumów, ilustracje muzyczne do poezji i prozy, muzykę teatralną i filmową oraz słuchowiska. Współpracuje z muzykami, choreografami, artystami tworzącymi nowe media i performerami, a także z malarzami, poetami, pisarzami.

 

Mariusz Waras
Mariusz Waras, znany też jako m-city, jest jedną z ikon światowego street-artu. To wszechstronny artysta, autor około siedmiuset murali w ponad czterdziestu krajach, grafik, ilustrator, który zajmuje się również działalnością animacyjną i rewitalizacyjną oraz coraz częściej występuje w roli kuratora wystaw.

 

W ramach OPA odbędą się spotkania, których głównym celem jest możliwość zaprezentowania się w komfortowych i przyjaznych warunkach.

Miejscem spotkań jest lokal przy ulicy Dolnej 4, gdzie od 2012 roku działają i tworzą artyści, którzy stali się naturalnymi mieszkańcami, wpisując się na stałe w krajobraz rewitalizowanej dzielnicy Dolne Miasto.

"OPA - Otwarte Pracownie Artystyczne 2023" to projekt społeczno-artystyczny, który powstał z naturalnej potrzeby mieszkańców i środowiska artystów, którzy mają swoje pracownie w dzielnicy Dolne Miasto. 

Otwarte Pracownie Artystyczne to przestrzeń powołana w celach działań interdyscyplinarnych, wykreowana przez członków fundacji oraz zaproszonych artystów oraz Partnerów projektu, które może stać się w niedalekiej przyszłości istotnym miejscem kulturotwórczym na terenie Gdańska. Istnieje wielka potrzeba nowego miejsca kulturalnego i edukacyjnego w przestrzeni dzielnicy Dolne Miasto. Współcześnie wzrasta rola sztuki w działaniach opartych na współpracy z lokalnymi społecznościami. Artyści występują często jako mediatorzy, udostępniając narzędzia sztuki szerokim grupom społecznym. Niekonwencjonalne metody stosowane przez artystów dają nowe możliwości rozwiązywania konfliktów oraz budowania lokalnej tożsamości. Tego typu praktyka niestety często ma charakter niezwykle powierzchowny i oparty na bardzo pobieżnym poznaniu lokalnych uwarunkowań. Z tego względu czujemy potrzebę większego zaangażowania, które nie będzie oparte wyłącznie na większej ilości czasu poświęconej na badania, ale dokonaniu prawdziwej zmiany jakościowej, która doprowadzi do sytuacji, w której artysta nie będzie już postrzegany jako obcy, lecz integralny członek lokalnej społeczności.

"OPA - Otwarte Pracownie Artystyczne 2023" wpisuje się w konkretny obszar myśli i przestrzeń publiczną gdzie możliwy jest dyskurs na temat roli sztuki w życiu człowieka jak i roli szeroko pojętego życia w sztuce, a także przeniesienie działań artystycznych w obszar społecznych relacji. Jesteśmy pewni, że dla mieszkańca i zbiorowości każdej dzielnicy miasta, przestrzenią dla sztuki może być każdy dom, każda instytucja, kawałek trawnika, każda klatka schodowa, każda piwnica, każdy strych ale każde mieszkanie i każdy jego pokój wraz z jego zakamarkiem. Stawiamy na miejsca intymne na miejsca osobne, a nie na miejsca „nadęte” historią czy mitem. Wierzymy, że przestrzenią dla sztuki jest ludzki mózg tworzący mniej lub bardziej utopijne projekty życia, a tym samym projekty utopijnego funkcjonowania społecznego. Uznajemy zatem, że sztuką nie jest tylko odwoływanie się do wielkich mitów, że sztuką nie jest mitologizacja miejsca, że sztuka nie jest jego demitologizacja lecz aktywne tworzenie utopii życia, tworzenie poza pojęciami własnego zindywidualizowanego bądź grupowego ego.

Projekt polega na organizacji otwartych spotkań w przestrzeniach pracowni artystek i artystów. Jednocześnie jest to otwarte zaproszenie dla wszystkich tworzących do zgłaszania sowich projektów wystawienniczych i muzycznych.

Każde spotkanie to wernisaż, spektakl, koncert, performance, prezentacja, odczyt, recytacja, happening oraz każda inna forma twórczej działaności).

Na projekt składają się cykliczne spotkania w pracowniach artystycznych, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, bez ograniczeń wieku, wykształcenia, pochodzenia.

Dodatkowo do każdego spotkania może dołączyć każdy, kto zgłosi swój projekt.

Dzięki takiej otwartości możemy aktywnie budować wydarzenia o aktualne i najświeższe prezentacje lokalnego środowiska.

Projekt powstał z myślą o współdziałaniu i wymianie doświadczeń, dzieleniu się zasobami oraz swobodnej kreacji.

Chcemy, aby ludzie wiedzieli, że podoba nam się to, co robią, aby mogli się dzielić swoimi pomysłami i twórczością.

Na naszych spotkaniach w ramach "OPA - Otwartych Pracowni Artystycznych 2023" nikt nie musi się wstydzić i ograniczać, można tu robić wszystko, na co kiedykolwiek miało się ochotę.

Spotkania mogą być połączone z jednodniowym wystawami, budowaniem scenografii, nawet sesjami muzycznymi czy koncertami z oprawą wizualną.

 

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

Pomysł, koordynacja, grafika: Sylwester Galuschka

Organizator: Kolonia Artystów

Patronat: Notes na 6 tygodni | Glissando | Nowe idzie od morza | Prestiż