18-25.03.2021

Mamy przyjemność zaprosić Was na interdyscyplinarną wystawę sztuki wizualnej, połączoną z interaktywnymi panelami dyskusyjnymi, podczas których artyści_artystki będą rozmawiać z uczestnikami_uczestniczkami wydarzenia na temat swojej twórczości i głównego tematu wydarzenia.

„Nowy Świat” to:

sytuacja życiowa młodych artystów_artystek, którzy_które w celu zaspokojenia swoich potrzeb artystycznych zmuszeni_zmuszone zostali_zostały do wyjazdu ze swoich rodzinnych miejscowości do wielkich ośrodków miejskich;chęć zmiany, uzewnętrzniania przy pomocy środków artystycznych;

warunki społeczno-ekonomiczne, od których jesteśmy uzależnieni;

realia (post)pandemiczne, w których się znaleźliśmy.

Prezentowane dzieła są własną interpretacją tematu wystawy, obrazującą proces twórczy i osobiste doświadczenia każdego_każdej z artystów_artystek.

---

Artyści_artystki:

Sylwester Kluszczyński
Jakub Koncewicz
Kolektyw SDSZ (Andrea Nikolov i Paulina Rams)
Wojciech Synak
Michał Ziemiński

---

Wystawa stacjonarna: 19.03-25.03.2021*

Wernisaż – online: 18.03.2021 19:00

Panel dyskusyjny z artystami – online: 19.03.2021 19:00

*Wstęp wolny (z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących osób przebywających na terenie galerii wynikających z przepisów sanitarnych).

---

Projekt licencjacki studentów Uniwersytetu Gdańskiego realizowany we współpracy z Fundacją „Kolonia Artystów” oraz Kołem Naukowym Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego „Projektor”.

Organizatorzy: Tymoteusz Buhl i Bartosz Grauman

Plakat i identyfikacja wizualna wydarzenia: Jakub Koncewicz