O projekcie

WRZESZCZ ART! to przybliżenie kontekstu społecznego w sztuce współczesnej, jak również ukazanie różnorodności jej form i tematyki. Konfrontacja artystów o zróżnicowanym podejściu do sztuki i materii, w której tworzą, zapewniła wielostronność ujęcia i przedstawienia zagadnień związanych z twórczością artystyczną. Zadaniem pokazów wideo i warsztatów jest rozwój kreatywności uczestników, jak również pobudzenie poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń miejską, w której żyją i integrację z ludźmi pochodzącymi z różnych środowisk społecznych. 

Projekt "WRZESZCZ ART!" miał na celu edukację poprzez sztukę wideo oraz wymianę doświadczeń artystów wideo mieszkających w Gdańsku oraz popularyzację i zachęcenie do udziału w życiu kulturalnym miasta. Zarówno pokazy wideo jaki i warsztaty oraz spotkania z uznanymi artystami sztuki wideo umożliwiły żywy kontakt z uczestników z artystami.

Na projekt WRZESZCZ ART składały się:
PREZENTACJE ARTYSTÓW WIDEO / "Galeria 6,21" 
 W ramach projektu "WRZESZCZ ART!", została stworzona pierwsza w Trójmieście Galeria wideo o nazwie "6,21", której program jest spójny z rytmem spotkań warsztatowych. 
 Do pokazów wideo w "6,21" zaproszonych zostało grono artystów z Gdańska:

Julita Wójcik 15.07.2011 - 31.08.2011 
Jacek Niegoda 15.07.2011 - 31.08.2011 
Ania Witkowska 03.09.2011 - 31.10.2011 
Adam Witkowski 03.09.2011 - 31.10.2011
Piotr Wyrzykowski 12.11.2011 - 31.12.2011 

Spotkania warsztatowe

Warsztaty skierowane były do mieszkańców Miasta Gdańsk z dzielnicy Wrzeszcz. Spotkania odbywały się odbywały od lipca do grudnia 2011, zakończyły się pokazem multimedialnym w grudniu. Przygotowane zostały specjalne pokazy dostępne dla zorganizowanych grup szkolnych z terenów dzielnicy Wrzeszcz - w ramach uzupełnia ich edukacji kulturalnej, przy współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zadaniem spotkań warsztatowych i pokazów wideo był rozwój kreatywności uczestników, jak również pobudzenie poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń miejską, w której żyją i integrację z ludźmi pochodzącymi z różnych środowisk społecznych. 

Produkcja

Organizator: Kolonia Artystów 
Partner: Narodowy Instytut Audiowizualny
Patronat: Wrzeszcz.info.pl
Projekt WRZESZCZ ART! został dofinansowany z budżetu Miasta Gdańsk na rok 2011