Warsztaty dla Dolnego Miasta

W ramach projaktu DOM - Dolne Otwarte Miasto, rezydenci Kolonii Artystów przy ulicy Dolna 4 przygotowali warsztaty dla dzieci i młodzieży z Dolnego Miasta. 
Data: 01.06.2013 | godz. 12.00 - 17.00
Miejsce: Kolonia Artystów | DOM | ul. Dolna 4 | Dolne Miasto

LASEROWE RZEŹBIENIE

LASEROWE RZEŹBIENIE -

uczestnicy przy pomocy oprogramowania 123D MAKE przygotują własne obiekty do wycięcia na ploterze laserowym, wykonane z cienkiej sklejki, w formie płaskich kształtek, a następnie złożą z nich przestrzenne rzeźby, każdy uczestnik kończy warsztat z własną sklejkową rzeźbą/modelem/konstrukcją.

Autorski projekt: Krzysztof Kossak
W ramach projektu „DOM | Dolne Otwarte Miasto”.

Ekologia Codzienności

Warsztaty | EKOLOGIA CODZIENNOŚCI
Warsztaty EKOLOGIA CODZIENNOŚCI są projektem zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży. Zajęcia te oparte są na idei recyclingu oraz upcyclingu, a więc na proekologicznych działaniach łączących w sobie proces odzyskiwania zużytych przedmiotów i materiałów z aktem twórczym. Poprzez taką formę edukacji, opartą na twórczej zabawie  można ukształtować w uczestnikach zajęć postawę zwana ekologią codzienności. Taki sposób podejścia do rzeczywistości może w przyszłości zaowocować większą dbałości o środowisko, a także wykształcić postawę aktywnych uczestników kultury.

Autorski projekt Dominika Rudasza,
reazlizowany w ramach projektu „DOM | Dolne Otwarte Miasto”.

DownTownBeats

Warsztaty Muzyki Elektronicznej | DOWNTOWN BEATS
Warsztaty "Downtown Beats” to cykl spotkań mający na celu zapoznać uczestników z procesem tworzenia muzyki elektronicznej, obsługą sprzętu służącego do tych celów oraz możliwościami prezentacji i promocji swoich pomysłów. Nie każde dziecko zainteresuje się taką formą artystycznego wyrazu, ale można spodziewać się, że kilku uczestników warsztatów zgłębi temat i odkryje nową pasję, która z jednej strony może na dłuższą metę umożliwić indywidualny rozwój artystyczny, a z drugiej ożywić dzielnicę dzięki aktywności twórczej jej mieszkańców.

Autorski projekt Kuby Kristo
W ramach projektu „DOM | Dolne Otwarte Miasto”

Drukarnia

Warsztaty | Drukarnia 
Tematy które podejmiemy na zajęciach oscylują wokół techniki drukarskiej a konkretnie wokół zagadnienia jakim jest linoryt. Uczestnicy po wdrożeniu się i zapoznaniu podstaw tej techniki ( zapoznanie się z działaniem prasy drukarskiej, rodzajem farb, rodzajem matryc, oraz praktyce samego odbijania nakładów grafik ), podejmą konkretne dwa tematy "Domowe puzzle" oraz "T-shirt print", gdzie dla pierwszego z wyżej wymienionych w skali 3 metry na 5 metrów, powstanie wspólnie stworzona praca na podłożu papierowym która zawiśnie w przestrzeni galeryjnej na ul.Dolnej 4 w Kolonii Artystów na wystawie podsumowującej spotkania odbywające się uprzednio, wpasowując się z białym tłem w również białe przestrzenie pomieszczeń.

Autorski projekt Kamili Model i Łukasza Patelczyka
W ramach projektu „DOM | Dolne Otwarte Miasto”.