Renata Kazhan | live 26.05.2024

Renata Kazhan | live 26.05.2024
Kolonia | Gdańsk | Wrzeszcz
Bilety 30 złotych

https://app.evenea.pl/event/kazha/

Koncert reaizowany z biletów oraz własnych środków finansowych. 

Renata Kazhan to kompozytorka, wokalistka i introspektywna artystka dźwiękowa z Ukrainy, która zajmuje się głównie elektroniką, popem i ambientem. Muzykę Renaty można po prostu opisać jako akt tak zwanej „natrętnej pamięci”, która nawiedza słuchacza czułym, delikatnym, pozaświatowym, a jednocześnie cielesnym rytmicznym dźwiękiem. Jest to intensywna somnambuliczna podróż, której towarzyszy ambientowy dron i hipnotyczny wokal, który przenosi słuchacza do czegoś starego, dobrze znanego, a jednak nieznanego.

 

Renata Kazhan is a composer, vocalist and introspective sound artist from Ukraine who mainly works with electronic, pop and ambient. Music of Renata might be simply described as an act of so called "intrusive memory" that haunting listener with tender, delicate, out worldly and yet bodily rhythmic sound. It is an intensive somnambulistic journey accompanied with ambient drone and hypnotic vocals that brings a listener to  something old, well-familiar and yet unknown.